Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Ambona > Intencje mszalne


2017-4-10.092017-09-03

 

Intencje Mszalne 4.09. – 10.09. 2017 r.


Poniedziałek 4.09. 2017

700 1. + Za śp. Janinę Grądziel

2. + Za śp. Romana Markiewicz

3. + Za śp. Annę Polek (gregorianka 4)

800 1. Msza Święta na rozpoczęcie roku szkolnego

1800 1. + Za śp. Przemysława Żłobińskiego

2. + Za śp. Krystiana Dominiczaka w 7 rocznicę śmierci i Agnieszkę Dominiczak

3. + Za śp. Jarosława Szymańskiego w 2 rocznicę śmierci


Wtorek 5.09. 2017

700 1. + Za śp. Benedykta Smorawskiego

2. + Za śp. Jadwigę Grondys – intencja od sąsiadów z bloku

3. + Za śp. Annę Polek (gregorianka 5)

1800 1. Dziękczynno – błagalna w dniu 7 rocznicy sakramentu małżeństwa Mateusza i Małgorzaty z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

2. + Za śp. Józefa Wróblewskiego w 2 rocznicę śmierci i Mariannę Wróblewską


Środa 6.09. 2017

700 1. + Za śp. Benedykta Smorawskiego

2. O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Św. dla Zofii i Aleksandry

3. + Za śp. Adama Kołodziejczyk

1800 1. + Za śp. Kazimierza Lemiesz

2. + Za śp. Tadeusza Golańskiego

3. + Za śp. Annę Polek (gregorianka 6)


Czwartek 7. 09. 2017

700 1. + Za śp. Benedykta Smorawskiego

2. + Za śp. Annę Polek (gregorianka 7)

1800 1. + Za śp. Anastazję i Henryka Okoń, zmarłych z rodziny Karsznia

2. + Za śp. Daniela Borwika

3. + Za śp. Helenę Domańską - intencja od sąsiadów z 3 piętra


Piątek 8.09. 2017

700 1.+ Za śp. Benedykta Smorawskiego

2. + Za śp. Adama Kołodziejczyk

1800 1. + Za śp. Mariana Rechmal oraz zmarłych z rodziny Rechmal i Matuszków

2.+ Za śp. Beatę Wróblewską

3. + Za śp. Annę Polek (gregorianka 8)


Sobota 9.09. 2017

700 1. + Za śp. Annę Polek (gregorianka 9)

1800 1. + Za śp. Stefanię i Juliana Biczysko oraz zmarłych z rodziny

2. + Za śp. Dorotę Kowalczyk

3. + Za śp. Marcela Hochmana w 7 rocznicę śmierci


Niedziela 10.09. 2017

800 1. + Za śp. Annę Polek (gregorianka 10)

2. + Za śp. Marka Ogorzelskiego

930 1. + Za śp. Helenę Domańską

2. + Za śp. Romualda Mońka w 30 rocznicę śmierci , rodziców z obojga stron i Konstantego Świeściaka

1100 1. Za parafian

2. + Za śp. Piotra Maciejewskiego

3. + Za śp. Teodora i Janinę Kowalczyk i ich rodziców

1800 1. Dziękczynno – błagalna z okazji 10 rocznicy sakramentu małżeństwa Sebastiana i Ilony z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl