Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Klasztor > Remonty


Rok 2005


Kościół

    Osuszenie fundamentów kościoła. W sierpniu 2005r. zostały odkopane fundamenty kościoła w celu osuszenia i założenia izolacji pionowej.

    We wrześniu rozpoczęły się prace remontowe kruchty kościoła, polegające na zbiciu zawilgotniałych tynków. Po osuszeniu założono płyty granitowe. Kruchta została również pomalowana.


Klasztor

   Od lipca rozpoczęły się prace remontowe wnętrza klasztoru - cel mieszkalnych na I piętrze. Wszystkie pokoje zostały odmalowane. Wyremontowane zostały łazienki. Założono stałe łącze internetowe oraz położono nową instalację telefoniczną.


 

 

 

 

 

 


Rok 2006


Cmentarz

    Rozpoczęły się prace porządkowe na cmentarzu parafialnym. Położono kostkę na 1/3 alejek cmentarza. Wyremontowano oświetlenie na cmentarzu.


Dom Duszpasterski

   

 

 

   Latem 2006r. rozpoczęto prace przy budowie Domu Duszpasterskiego. Wyburzone zostały stare budynki gospodarcze. Rozpoczęto wykopy pod fundamenty nowego budynku. Do końca 2006r. zostały ukończone prace - budynek w stanie surowym. Prace przy budowie Domu Duszpasterskiego prowadziła firma p. Tadeusza Wojewody.

 

 

 

 


Klasztor

    Prowadzone były dalsze prace remontowe na I piętrze klasztoru.Rok 2007


Kościół

   Wymieniono bramę prowadzącą na plac przy kościele. Odnowiono ogrodzenie wokół kościoła

   Odnowiono figurę Serca Pana Jezusa przed kościołem. Cokół figury obłożono płytkami.

   Odrestaurowano zabytkowe stalle w kościele oraz ołtarz i ambonę. Położono nowe złocenia.

   Przeprowadzono generalny remont kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy, polegający na zbiciu zawilgotniałych tynków i położeniu nowego tynku. W kaplicy położono sztukaterię nawiązującą do wystroju kościoła. Położona została nowa posadzka marmurowa oraz wymieniono okna.


Cmentarz

   Od wiosny prowadzone były dalsze prace na cmentarzu parafialnym. Zostały zakończone prace przy alejkach cmentarnych - została położona kostka brukowa. Została wyremontowana zabytkowa brama wejściowa na cmentarz. Wykonano i założono nowe bramy na cmentarz.


Dom Duszpasterski

   Przez cały rok trwały prace wewnątrz budynku. Budynek został przykryty dachem z dachówki. Ofiarodawcą okien i drzwi wewnętrznych był p. Wiktor Kacyna


Klasztor

   Od stycznia rozpoczął się generalny remont parteru klasztoru.

   Wymieniono instalację wodno - kanalizacyjną oraz elektryczną. Zostały przebudowane pomieszczenia tak, by odtworzyć pierwotny wygląd parteru klasztoru. Remont rwał przez cały rok. Wykonywała go firma budowlana p. Skwarka.

  

 

 

 

    W pomieszczeniach i na korytarzach zbite zostały wszystkie tynki i położone nowe. Całość została pomalowana. Wymieniono okna od strony wirydarza na parterze i I piętrze klasztoru.. Odtworzono i urządzono refektarz klasztorny oraz kuchnie.

 

 

 

Rok 2008


Kościół

   Dokonana została konserwacja i złocenia zabytkowej ambony w kościele.


Dom Duszpasterski

   Prace wykończeniowe wewnątrz budynku Domu Duszpasterskiego. Budynek został umeblowany przez p. Wiktora Kacynę.


Klasztor

   Zostało wyremontowane pomieszczenie dawnej salki duszpasterskiej i przystosowano je do potrzeb kancelarii parafialnej. Trwały prace wykończeniowe przy remoncie parteru klasztoru.


   W 2008r. rozpoczął się remont zabytkowego XVII wiecznego klasztoru Ojców Paulinów. W XIX wieku pożar zniszczył dach a późniejsze remonty pozbawiły go barokowego wyglądu. Przez dwa lata zakon starał się o uzyskanie dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na całkowitą wymianę konstrukcji dachu wraz z jego poszyciem oraz odtworzenie detali architektonicznych na elewacji z osuszeniem fundamentów klasztoru. Fatalny stan dachu nie pozwalał na dalsze użytkowanie obiektu, groził katastrofą budowlaną zagrażając zdrowiu i życiu mieszkających tam Ojców.

   Dzięki skutecznym zabiegom Ojca Przeora Piotra Jagiełło, któremu w znacznym stopniu pomogła Pani Burmistrz Iwona Szkopińska wraz z pracownikami urzędu Miasta i Gminy Wieruszów p. wiceburmistrzem Andrzejem Małysem, p. Andrzejem Trzeciakiem i p. Agnieszką Sodomską, udało się uzyskać wspomnianą wcześniej dotację.

   Dotacja pokrywa 50% kosztów całej inwestycji a drugą część inwestuje Kuria Generalna Zakonu Paulinów z siedzibą w Częstochowie. Dzięki życzliwości i trosce Kurii Generalnej Zakonu Paulinów wraz z Administratorem Generalnym, który czuwał nad pracami renowacyjnymi możliwe było odnowienie klasztoru o przywrócenie go do pierwotnego wyglądu.

   Remont został ukończony 30 listopada 2008r. Mamy nadzieję, że wyremontowany klasztor będzie perełką naszego miasta i okolic oraz zabytkiem godnym uwagi.Rok 2009


Kościół

   Rozpoczęto prace przy renowacji ołtarza głównego. Pracami kieruje p. konserwator Lazarowicz z Częstochowy.

   Przedłużono prezbiterium i przywrócono balaski.

 

   Zakończyliśmy prace przy iluminacji - oświetleniu kościoła i klasztoru. Inwestycja została zrealizowana dzięki sponsorom, którzy zakupili bardzo drogie lampy. Z parafialnych pieniędzy pokryliśmy koszt słupów do lamp w cenie 5460 zł. Cała inwestycja kosztowała prawie 60 tysięcy. Dziękujemy z całego serca Pani Burmistrz Iwonie Szkopińskiej, pracownikom Urzędu Miejskiego: Panu Andrzejowi Małysowi i pani Elżbiecie Korpeta. Dziękujemy projektantowi panu Arturowi Powolnemu i kierownikowi robót panu Włodzimierzowi Adamskiemu. Prace przy wykopach i położeniu przewodów wykonywali bezinteresownie strażacy OSP Wieruszów na czele z panem Henrykiem Urbańskim. Dziękujemy panom: Markowi Ciszewskiemu, Robertowi Izak, Jackowi Łyczkowskiemu, Krystianowi Baran, Adamowi Skotowskiemu. Dziękujemy sponsorom dzięki którym udało nam się zrealizować to wielkie przedsięwzięcie:

     - panu Piotrowi Ulrych - prezesowi Helwetii

     - panu Grzegorzowi Zając - prezesowi Przedsiębiorstwa Komunalnego

     - panu Marianowi Fita - dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Lututowie

     - państwu Danucie i Wiktorowi Kacyna

     - panu Wojciechowi Gątkiewicz - prezesowi Prospanu.


   Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się zebrać środki na zakupienie lamp do oświetlenia klasztoru.

 


Dom Duszpasterski

    Prace przy elewacji budynku - położenie tynków i ozdobnych elementów oraz pomalowanie całości.

   Budynek Domu Duszpasterskiego został poświęcony przez ks. bp. Stanisława Napierałę i oddany do użytku parafian.   Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, dzięki którym możliwe były wszelkie prace remontowe i budowlana w parafialnym kościele, klasztorze, cmentarzu oraz w budynku Centrum Duszpasterskiego. W sposób szczególny modlitwą wdzięcznością otaczamy:

  • Ojca Generała Zakonu Paulinów oraz Kurię Generalną Zakonu Paulinów
  • Administratora Generalnego: o. Leona Chałupke oraz o. Jana Bednarza
  • Panią Burmistrz Miasta Wieruszów - Iwonę Szkopińską wraz z Zarządem Miasta
  • Pana Wiktora Kacynę
  • Pana Tadeusza Wojewodę
  • Pana Eugeniusza Skotnika
  • Państwa Prymasów
  • Pana Andrzeja Przygodzkiego
  • Pana Andrzeja Małysa
  • Oraz wszystkich ludzi dobrej woli

 

 

Nowy budynek
Domu Duszpasterskiego
im o. Augustyna Kordeckiego

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z remontów

 

oraz


Instalacja Nowego Oświetlenia

 


Rok 2010


Kościół

   Na początku roku została ukończona renowacja ułtarza głównego w naszym Sanktuarium. Wszystkie drewniane elemnty ołtarza zostały poddane impregnacji. Uzupełniono ubytki w drewnie, przemalowania olejne. Przywrócono pierwotny charakter i wygląd ołtarza.

   Odnowiony ołtarz główny został poświęcony przez biskupa Stanisława Napierałę w uroczystośc ku czci św. Pawła.

   Dziękujemy sponsorom, dzięki którym możliwe bylo odnowienie zabytkowego ołtarza.

 

   Zobacz zdjęcia prac konserwatorskich


Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl