Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Klasztor > Historia klasztoru

 

Historia Sanktuarium

 

Widok Koscioa XXw Początki klasztoru oo. Paulinów w Wieruszowie łączą się z osobą sędziego wieluńskiego Bernarda Wierusza. W 1401 roku ufundował on klasztor przy drewnianym kościółku pw. Świętego Ducha, położonym nad Prosną u bram miasta Wieruszowa.


Od czasów fundacji przetrwał do dziś łaskami słynący obraz Miłosierdzia Bożego, zwany też obrazem Pana Jezusa Pięciorańskiego. Ikona ta początkowo zdobiła wielki ołtarz, a następnie na życzenie dziedzica Andrzeja Wierzbięty Wieruszowskiego przeniesiona została do ołtarza mniejszego. Tam tez przetrwała do dziś, pomimo wielu wojen i pożarów, których przez stulecia doświadczało miasto i jego kościoły.


W 1612 r. klasztor i świątynię spotkała szczególnie dotkliwa klęska, kiedy pożar strawił zabudowania. Z pożaru ocalał obraz Miłosierdzia Bożego, który umieszczono w odbudowanym kościele w 1632 roku. Kilka lat później prowincjał paulinów o. Andrzej Gotdanowski zlecił odrestaurowanie ikony, a uroczyste odsłonięcie obrazu zapoczątkowało szerzenie się lokalnego kultu, który wyrażał się m.in. poprzez powołanie w 1701 r. Bractwa Pięciorańskiego i żywą do dziś tradycją odpustów pięciorańskich.


Obraz Pana Jezusa Pięciorańskiego jest najcenniejszą, ale nie jedyną pamiątką po czasach dawnej świetności miasta. Wiele sławy przysporzył mu bohaterski obrońca Jasnej Góry z czasów potopu szwedzkiego, 0. Augustyn Kordecki, który w 1673 r. w czasie wizytacji wieruszowskiego konwentu niespodziewanie zmarł w 70 roku życia.


Kolejne ważne wydarzenie dla klasztoru to rok 1680, kiedy to bp. Mikołaj Oborski konsekruje nowo wzniesioną świątynię, umieszczając w ołtarzowych mensach relikwie świętych męczenników - Grzegorza, Maksyma i Witalisa oraz szczątki św. Kandydy.


Bazylika do dziś zadziwia barokowym wystrojem wnętrza. Najpiękniejsze dzieła to: osiem, wspaniale przyozdobionych rzeźbami i złoceniami, bocznych ołtarzy, wykonana w podobnym stylu ambona, a także scena ukrzyżowania z ołtarza głównego.


W roku 1885, dla uświetnienia obrzędów Wielkiego Tygodnia, zorganizowano grupę halabardzistów sprawujących wartę honorową przy grobie Pańskim. Tradycja ta przetrwała do dziś a niezwykle barwni halabardziści uświetniają również inne uroczystości kościelne.


W 1983 r., po blisko 120 latach nieobecności, do kościoła p.w. Ducha Świętego w Wieruszowie powrócili oo. Paulini, którzy na mocy ukazu carskiego z 1864 r. musieli opuścić to miejsce. Dziś pełnią oni nie tylko funkcje duszpasterskie, ale też kontynuują kulturotwórczy nurt duchowego posłannictwa. W roku 2001 przeżywaliśmy jubileusz 600-lecia przybycia Paulinów do Wieruszowa.


18. 04.2009 r. Ksiądz Biskup Ordynariusz Stanisław Napierała podniósł kościół do rangi Diecezjalnego Sanktuarium Pana Jezusa Pięciorańskiego. Jest to pierwsze Sanktuarium w Polsce pod takim wezwaniem.


Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl