Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Misje i reoklekcje > Głoszone przez nas

POSŁUGA SŁOWA BOŻEGO

 

      Głosimy Ewangelię na misjach i rekolekcjach, szerząc kult Matki Bożej Częstochowskiej. Głosimy  Słowo Boże prowadząc, misje, rekolekcje, dni skupienia na terenie całej Polski, szczególnie tam, gdzie obraz Jasnogórskiej Matki nawiedza parafię. Podejmujemy rekolekcje i misje przed peregrynacją Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

 

      Głosimy rekolekcje adwentowe i wielkopostne w parafiach - o tematyce Maryjnej, rodzinnej, małżeńskiej, eucharystycznej, przykazań Bożych i kościelnych, podejmując temat sakramentów świętych.


      

                    WARTO SKORZYSTAĆ Z POSŁUGI PAULINÓW! ZAPRASZAMY! Kontakt: 

tel. +48/ (0-62) 784-15-35; 783-13-69
fax. +48/ (0-62) 784-15-35 
email: paulini.wieruszow@gmail.com

 

 

 

 


 

 

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl