Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Duszpasterstwo > Służba liturgiczna > LektorzyLEKTORZY


Lektor - (od łac. "lector" - czytający). Lektor wykonuje lekcje, czyli czytania podczas Mszy Św., za wyjątkiem Ewangelii (od IV w.) Może także w procesji nieść lekcjonarz i ewangeliarz, wykonywać modlitwę wiernych. Lektor posiada swoją własną funkcję liturgiczną i wykonuje ją, chociażby obecni byli duchowni wyższych stopni. Może on podawać także intencje modlitwy powszechnej, a także czytać antyfony. Gdy nie ma psalmisty, wówczas lektor może wykonać śpiew między czytaniami.

 

 

 

MINISTRANCKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ2017-05-29
W tym roku po raz pierwszy  Zakon Paulinów organizuje Mistrzostwa Paulińskiej Liturgicznej Służby Ołtarza w piłkę nozna o puchar Generała Zakonu Paulinów w dniach   16-18 czewca 2017r  Mistrzostwa są odpowiedzią na znaki czasu, przed którymi staje współczesne duszpasterstwo młodzieżowe, skupione przy paulińskich parafiach. Mistrzostwa mają na celu zjednoczenie paulińskich grup...
czytaj dalej »
15 reguł poprawnego czytania2009-05-20
  15 reguł poprawnego czytania   REGUŁA I Czytanie Słowa Bożego i głośne odmawianie modlitw podczas liturgii, jest jedną z wielu posług i funkcji liturgicznych, jakie powierza się wiernym i dzięki którym żyje wspólnota wierzących. Wielość posług i funkcji, które wraz z Soborem Watykańskim II zostały na nowo odkryte i uznane za ważne, jest wielkim bogactwem Kościoła. One...
czytaj dalej »
Zasady Lektora2009-05-19
        Każdy lektor, jako szczególny uczestnik Liturgii powinien w swoim życiu tak postępować, aby świadczyć o swym szczególnym wybraniu.   Chrystus jest miom światłem i życiem oraz drogą do Ojca. Dążę do zjednoczenia z Nim poprzez wiarę i miłość w Słowie Ewangelii, w Eucharystii i w bliźnich. Niepokalana, która najlepiej słuchała Słowa...
czytaj dalej »
Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl