Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Duszpasterstwo > Muzyczne > Chóry


CHÓR LIRA

 

      Chór Lira, koncertuje, śpiewa i tworzy w Wieruszowie już od ponad 85 lat. Pokolenia mieszkańców naszej miejscowości pokazały jak bardzo kochają śpiew i udowodnili to na przestrzeni minionych dziesięcioleci, zapisując chlubną kartę w historii swego chóru. Chór mieszany Lira liczy 30 osób. 


      Członkowie zespołu wykazują się cierpliwością, wielkim zaangażowaniem i wytrwałością, które są receptą na dobrą i efektywną pracę każdego zespołu nawet amatorskiego.

 

      Zespół zdobył wiele nagród i wyróżnień, często koncertuje i nagrywa płyty. Na bogaty repertuar składają się zarówno arcydzieła dawnych mistrzów jak i utwory współczesne.

      Chór koncertuje z wieloma zespołami i zaprasza do współpracy. Dyrygentem chóru jest brat Franciszek Bulanda (paulin)

 

Kontakt z br. Franciszkiem:

franciszek05@wp.pl                                                        

Kom. 663074573

  

Sprawozdanie Zarządu za rok 20102011-10-09
              SPRAWOZDANIE ZARZ ĄDU Stowarzyszenia Chóralnego „Lira" przy Klasztorze OO Paulinów w Wieruszowie z działalności za rok 2010 Stowarzyszenie Chóralne „Lira" działało w następującym składzie: Marzena Kaczmarek - Prezes Roman Sularz -...
czytaj dalej »
Muzyka Liturgiczna2009-11-18
   Muzyka liturgiczna jest sztuką świętą, która różni się od sztuki religijnej i świeckiej. Między tymi rodzajami sztuki jest istotna różnica. Przedmiotem sztuki religijnej jest religia w ogólności, podczas gdy przedmiotem sztuki liturgicznej jest kult Boży. Rozróżnienie to pokazuje, że nie każde dzieło sztuki o charakterze religijnym, już tym samym jest dziełem sztuki...
czytaj dalej »
Święta Cecylia, dziewica i męczennica2009-11-18
    Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzymskiego. Niestety, o świętej tak bardzo popularnej i czczonej w Kościele posiadamy bardzo mało informacji historycznych. Nie wiemy nawet, kiedy żyła i kiedy poniosła śmierć męczeńską. W pierwszych wiekach nie przywiązywano wagi ani do chronologii, ani do ścisłych danych biograficznych. Dlatego dziś trudno nam odróżnić w...
czytaj dalej »
Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl