Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Ambona > Intencje mszalne

26.07-01.08.2021 r. 2021-07-24

 

Intencje Mszalne 26. 07 – 1. 08. 2021 r.


Poniedziałek 26. 07. 2021 r.

700 1. + Za śp. Henryka Kozłowskiego

1800 1. W intencji wdów i wdowców o błogosławieństwo Boże i zdrowie

2. + Za śp. mężów i żony


Wtorek 27. 07. 2021 r.

700 1. + Za śp. Stefanię Małys

1800 1. + Za śp. Jana Krupę

2. + Za śp. Wiesława Rzepkę


Środa 28. 07. 2021 r.

700 1. + Za śp. Stefanię Małys

1800 1. + Za śp. Zdzisława Kuźbika i Marcina Pałkę

2. + Za śp. Fabiana Lenarta


Czwartek 29. 07. 2021 r.

700 1. + Za śp. Henryka Kozłowskiego

1800 1. + Za śp. Jana Krupę

2. + Za śp. Wiesława Rzepkę


Piątek 30. 07. 2021 r.

700 1. + Za śp. Stefanię Małys

1800 1. W intencjach zbiorowych do Miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego

2. + Za śp. Henryka Kozłowskiego


Sobota 31. 07. 2021 r.

700 1. + Za śp. Henryka Kozłowskiego

1400 1. ŚLUB – Krzysztof Pawlak – Elżbieta Balde

1800 1. + Za śp. Krystynę Kajna - Duś

2. + Za śp. Alinę i Zdzisława Winkowskich


Niedziela 1. 08. 2021 r.

800 1. + Za śp. Edmunda Duś

930 1. + Za śp. Jana Krupę

1100 1. Za parafian

2. W intencji Ojczyzny i Narodu Polskiego

3. + Za śp. Helenę Klarman

1800 1. + Za śp. Helenę, Stanisława Krzyżanowskich i zmarłych rodziców z obu stron

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl