Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Ambona > Intencje mszalne

20-26.06.2022 r. 2022-06-19

 

Intencje Mszalne 20 – 26. 06. 2022 r.


Poniedziałek 20. 06. 2022 r.

700 1. + Za dusze w czyśćcu cierpiące

1800 1. Dziękczynno – błagalna z okazji 25 rocznicy sakramentu małżeństwa Kariny i Andrzeja z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

2. Dziękczynno – błagalna w intencji Urszuli z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

3. + Za śp. Stanisława Prymasa (gregorianka 20)


Wtorek 21. 06. 2022 r.

700 1. + Za śp. Stanisława Prymasa (gregorianka 21)

1800 1. Dziękczynno – błagalna z okazji rocznicy sakramentu małżeństwa Stefana i Kingii oraz ich dzieci Klaudiusza i Alberta z prośbą o błogosłwieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

2. Dziękczynno – błagalna w intencji Urszuli z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

3. + Za śp. Józefa Magaja


Środa 22. 06. 2022 r.

700 1. + Za śp. Stanisława Prymasa (gregorianka 22)

1800 1. + Za śp. Wojciecha Cichonia

2. + Za śp. Andrzeja Moga

3. Dziękczynno – błagalna w intencji Urszuli z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski


Czwartek 23. 06. 2022 r.

700 1. + Za śp. Stanisława Prymasa (gregorianka 23)

1800 1. Dziekczynno – błagalna w dniu 18 rocznicy urodzin Weroniki Kamińskiej z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

2. + Za śp. Lucynę Moga

3. + Za śp. Wiesława Raczyńskiego


Piątek 24. 06. 2022 r.

700 1. + Za śp. Stanisława Prymasa (gregorianka 24)

800 1. W intencji dzieci, młodzieży i nauczyczycieli z okazji zakończenia roku szkolnego

1100 1. + Za śp. Andrzeja Moga

1800 1. W intencjach zbiorowych do Miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego

2. W intencjach rodzin poświęconych Najświętszemu Sercu Pana Jezusa


Sobota 25. 06. 2022 r.

700 1. + Za śp. Stanisława Prymasa (gregorianka 25)

1800 1. + Za śp. Mariana i Teresę Winkowskich i zmarłych z rodziny Winkowskich i Glińskich

2. + Za śp. Jarosława Damasiewicza w 4 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Damasiewicz i Hącia

3. + Za śp. Janinę i Ryszarda Janta – Lipińskich


Niedziela 26. 06. 2022 r.

800 1. Za parafian

2. + Za śp. Juliana Grucę

930 1. + Za śp. Mieczysława i Janinę Owczarskich

2. + Za śp. Waldemara i Eugenię Figiel w 12 rocznicę śmierci, Bronisława Figiel w 9 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

1100 1. Dziękczynno – błagalna z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich O. Stanisława – intencja od parafian

2. + Za śp. Irenę i Edmunda Wieczorek

3. + Za śp. Jana i Zofię Grzegorek, Jana i Helenę Zgadzaj

1800 1. + Za śp. Stanisława Prymasa (gregorianka 26)

2. + Za śp. Genowefę i Jana Parnowskich

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl