Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś








Ambona > Intencje mszalne

19-25.09.2022 r. 2022-09-17

 

Intencje Mszalne 19 – 25. 09. 2022 r.


Poniedziałek 19. 09. 2022 r.

700 1. + Za śp. Wiesławę Kapralską (gregorianka 19)

1800 1. + Za śp. Juliana Grucę

2. + Za śp. Sławomira Kempę

3. + Za śp. Tomasza Musiała w 34 rocznicę śmierci


Wtorek 20. 09. 2022 r.

700 1. + Za śp. Wiesławę Kapralską (gregorianka 20)

1800 1. + Za śp. Walentego Bryłka w 8 rocznicę śmierci

2. + Za śp. Sławomira Kempę

3. + Za śp. Tomasza, Jana, Barbarę Musiała, Bronisława i Kazimierę Dębskich


Środa 21. 09. 2022 r.

700 1. + Za dusze w czyśćcu cierpiące

1800 1. + Za śp. Juliana Grucę

2. + Za śp. Sławomira Kempę

3. + Za śp. Wiesławę Kapralską (gregorianka 21)


Czwartek 22. 09. 2022 r.

700 1. + Za śp. Zbigniewa Błońskiego

2. + Za śp. Wiesławę Kapralską (gregorianka 22)

1800 1. + Za śp. Juliana Grucę

2. + Za śp. Stanisława Cłapę


Piątek 23. 09. 2022 r.

700 1. + Za śp. Wiesławę Kapralską (gregorianka 23)

1800 1. + Za śp. Teresę i Alfonsa Nowaczyk

2. + Za śp. Juliana Grucę

3. + Za śp. Franciszka Gasztych z okazji 40 rocznicy śmierci i Stefanię Gasztych


Sobota 24. 09. 2022 r.

700 1. + Za śp. Wiesławę Kapralską (gregorianka 24)

1800 1. + Za śp. Juliana Grucę

2. + Za śp. Stanisława Cłapę

3. + Za śp. Helenę i Augustyna Kowalskich, brata Antoniego, Helenę i Ignacego Góreckich, zmarłych z rodziny Kowalskich i Góreckich oraz Alfreda Urbańskiego


Niedziela 25. 09. 2022 r.

800 1. + Za śp. Łucję Jenczewską

2. + Za śp. Wiesławę Kapralską (gregorianka 25)

930 1. Dziękczynno – błagalna w 20 rocznicę sakramentu małżeństwa Marcina i Katarzyny Aleksandrowicz z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla całej rodziny

2. + Za śp. Stefana Majcher w 12 rocznicę śmierci

1100 1. Za parafian

2. + Za śp. Janinę, Eugeniusza, Stanisława i Marka Kuca

3. + Za śp. Alicję Michalską w 2 rocznicę śmierci, Jana Michalskiego w 20 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

1800 1. + Za śp. Ireneusza Zaustowicz w 21 rocznicę śmierci i ojca Mariana

2. + Za śp. Reginę Wydmuch

 

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl