Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Komentarz wideo

zobacz film

Video

Święcenia Diakonatu 2015

Intencje modlitewne / do Jezusa Pięciorańskiego


 • 2015-01-09 23:40:03
  Proszę o modlitwę za duszę mojego wujka Zdzisia, aby zaznał szczęście wieczne
 • 2015-01-09 22:27:11
  O łaskę nawrócenia i zdrowia dla Anny i Marcina.
 • 2015-01-09 19:46:24
  Błagam o modlitwę w intencji trudnej wręcz beznadziejnej bardzo proszę o wsparcie modlitewne bardzo proszę sama już nie daje rady błagam o pomoc modlitwę w tej intencji ..dziękuje
 • 2015-01-09 10:06:39
  Proszę o modlitwę za Jacka...o dar uzdrowienia i ukojenie w cierpieniu.
 • 2015-01-09 09:33:08
  Boże Ojcze przez Serce Pana Jezusa Pięciorańskiego prosimy ochraniaj rodzinę: Anny, Jana, Aleksandra, Piotra i Kazimierza od zła, nieszczęść, bądź przy nas w czasie podróży i wypraszaj obfite błogosławieństwo Ducha Świętego oraz zdrowie.
 • 2015-01-08 21:05:22
  Proszę o modlitwę za moje dzieciątko, które od 12 tygodni noszę pod moim sercem, aby prawidłowo się rozwijało i aby przyszło na świat zdrowe i rosło ku chwale Bożej. Bóg zapłać.
 • 2015-01-08 20:32:24
  CHRISTUM + MERIDUM + BENEDICTUM 2015 W INTENCJI PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY W SWOJEJ MOCY I SILE O ŁASKĘ WIZJI BOŻEJ DLA ELŻBIETY I WOJCIECHA RAFAŁA JOANNY ALICJI FRANKOWSKIEJ Z GRZYBNA BOŻE BŁOGOSŁAW. AMEN BÓG ZAPŁAĆ Bogarodzico Dziewico, przez Boga uwielbiona Maryjo, U twego Syna Pana matko wybrana, Maryjo! Pozyskaj nam, ześlij (daj) nam! Panie, zmiłuj się! Przez wzgląd na twego Chrzciciela, Synu Boga, Usłysz głosy, spełnij (użyźnij) myśli (pragnienia) ludzkie. Wysłuchaj modlitwy, którą zanosimy, I racz nam dać to, o co prosimy: Na świecie pobożne (szczęśliwe) życie, Po żywocie przebywanie w raju. Panie, zmiłuj się! Gloria in excelsis Deo Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam Tuam, Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris: Qui tollis peccata mundi miserere nobis; Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram, Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. Quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Christe, Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Chwała na wysokości Bogu a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, Błogosławimy Cię, Wielbimy Cię, Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, Tylko Tyś jest Panem, Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, Z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. SANCTUS +SANTUS + SANCTUS ROK WIARY W DCHA ŚWIĘTEGO ANNO DOMINO 2015 SI DOMINUSI EST DEUS SEQVIMIVI EUM SI ATEM BAAL SEQVIMINI ILLUM JEŚLI BÓG JEST PAN TWORZY GO, ALE W INTENCJI PAPIEŻ FRANCISZEK BERGOLIO, DUCHOWNI, KOŚCIÓŁ BOŻY O ŁASKĘ JEDNOŚCI, POKOJU, WIARY W SYNA BOŻEGO W TRÓJCY ŚWIĘTEJ, ORAZ ABY NASTAŁA JEDNA OWCZARNIA I JEDEN PASTERZ. AMEN BÓG ZAPŁAĆW INTENCJI DZIĘKCZYNIENIA PANU BOGU ZA DAR KATECHIZACJI PRZEDMAŁŻEŃSKIEJ O ŁASKĘ I DAR ODNALEZIENIA POWOŁANIA BOŻEGO W ŻYCIU, PRACY, MODLITWIE, MAŁŻEŃSTWA I SŁUŻBY BLIŹNIEMU DLA ALICJII FRANKOWSKIEJ Z GRZYBNA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI DZIĘKCZYNIENIA PANU BOGU ZA DAR KATECHIZACJI PRZEDMAŁŻEŃSKIEJ O ŁASKĘ I DAR ODNALEZIENIA POWOŁANIA BOŻEGO W ŻYCIU, PRACY, MODLITWIE, MAŁŻEŃSTWA I SŁUŻBY BLIŹNIEMU DLA JOANNY FRANKOWSKIEJ Z GRZYBNA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI DZIĘKCZYNIENIA PANU BOGU ZA DAR KATECHIZACJI PRZEDMAŁŻEŃSKIEJ O ŁASKĘ I DAR ODNALEZIENIA POWOŁANIA BOŻEGO W ŻYCIU, PRACY, MODLITWIE, MAŁŻEŃSTWA I SŁUŻBY BLIŹNIEMU DLA RAFAŁ FRANKOWSKI Z GRZYBNA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI DZIĘKCZYNIENIA PANU BOGU ZA DAR KATECHIZACJI PRZEDMAŁŻEŃSKIEJ O ŁASKĘ I DAR ODNALEZIENIA POWOŁANIA BOŻEGO W ŻYCIU, PRACY, MODLITWIE, MAŁŻEŃSTWA I SŁUŻBY BLIŹNIEMU DLA KAMIL CZAPIEWSKI Z OSTRZYCE. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI DZIĘKCZYNIENIA PANU BOGU ZA DAR KATECHIZACJI PRZEDMAŁŻEŃSKIEJ O ŁASKĘ I DAR ODNALEZIENIA POWOŁANIA BOŻEGO W ŻYCIU, PRACY, MODLITWIE, MAŁŻEŃSTWA I SŁUŻBY BLIŹNIEMU DLA ALDONA BACH Z KŁOSOWO. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI DZIĘKCZYNIENIA PANU BOGU ZA DAR KATECHIZACJI PRZEDMAŁŻEŃSKIEJ O ŁASKĘ I DAR ODNALEZIENIA POWOŁANIA BOŻEGO W ŻYCIU, PRACY, MODLITWIE, MAŁŻEŃSTWA I SŁUŻBY BLIŹNIEMU DLA DAMIANA SYPION Z KCZEWO. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ UWIELBIENIA BOŻEGO MAJESTATU ! AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI DZIĘKCZYNNEJ ZA ŁASKI I DAR ŻYCIA NADPRZYRODZONEGO. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ PRZEBACZENIA WSZYSTKICH GRZECHÓW, KTÓRYMI ZRANILIŚMY BOGA JEZUSA CHRYSTUSA W DUCHU ŚWIĘTYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ UMIEJĘTNOŚĆ PIĘKNEGO WYSŁAWIANIA SIĘ. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ ZAPUKAM DO NIEBIOS BRAM ALE CZY DAM RADĘ TAK MI DOPOMÓŻ BÓG ! W INTENCJI O ŁASKĘ PROSZĘ CIĘ, PANIE, O WIARĘ, ŻE NIGDY NIE JESTEM SAM W ZMAGANIACH, ALE TOWARZYSZY MI TWOJA OPATRZNOŚĆ. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PROSZĘ CIĘ, PANIE, O MOCNĄ WIARĘ, WYTRWAŁĄ NADZIEJĘ I DOSKONAŁĄ MIŁOŚĆ. AMEN BOG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ PROSZĘ CIĘ PANIE, O WYTRWANIE W WIERZE DLA MOICH BLISKICH I MNIE SAMEGO. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ PROSZĘ CIĘ PANIE, O WYPEŁNIENIE SIĘ TWOJEJ WOLI W MOIM ŻYCIU. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ PROSZĘ CIĘ PANIE, BYŚ TY SAM STAWAŁ SIĘ DLA MNIE WSZYSTKIM, CZEGO POTRZEBUJĘ. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ PROSZĘ CIĘ, PANIE, MIEJ W OPIECE MOICH BLISKICH I TYCH,KTÓRYCH STAWIASZ NA MOJEJ DRODZE. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ PROSZĘ CIĘ, PANIE, BY MOIM NAJWIĘKSZYM PRAGNIENIEM BYŁA TYLKO ŚWIĘTOŚĆ. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ PROSZĘ CIĘ, PANIE, BYM ZAWSZE I WSZĘDZIE ODDAWAŁ CI CHWAŁĘ. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ PROSZĘ CIĘ, PANIE, O ODWAGĘ ŻYCIA W PRAWDZIWEJ MIŁOŚCI I DLA NIEJ. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ PROSZĘ CIĘ, PANIE, O ŁASKĘ MODLITWY ZA TYCH, KTÓRZY JEJ NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ PROSZĘ CIĘ, PANIE, O ŁASKĘ DŹWIGANIA SWOJEGO KRZYŻA KAŻDEGO DNIA BEZ NARZEKANIA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ PROSZĘ CIĘ, PANIE, BYM NIGDY NIE PRZESTAWAŁ SŁUCHAĆ TWOJEGO SŁOWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O LASKĘ KIEDY CZUJESZ NAPÓR POKUSY, TO WIEDZ, ŻE POKORA DUCHA, SKRUCHA SERCA I UFNA MODLITWA SĄ ŚRODKAMI, KTÓRE SKŁANIAJĄ BOGA, BY NAM PRZYSZEDŁ Z POMOCĄ. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ O MÓJ BOŻE, NIE PRAGNĘ WIĘKSZEJ POCIECHY Z MOJEJ WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI, TYLKO BYM MÓGŁ WYZNAĆ, ŻE GOTÓW JESTEM RACZEJ UMRZEĆ, NIŻ UTRACIĆ TE CNOTY. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ OBDARZ MNIE, PANIE, ŻYWĄ WIARĄ I ZACHOWAJ JĄ, BYM MÓGŁ WIERZYĆ I CZYNIĆ WSZYSTKO JEDYNIE DLA TWOJEJ MIŁOŚCI. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ MÓDLMY SIĘ Z POGODĄ I SPOKOJEM WIARY, MÓDLMY SIĘ ZAWSZE, GDYŻ GORĄCA MODLITWA PRZEBIJA NIEBO I NIESIE Z SOBĄ SPEŁNIENIE OBIETNIC BOŻYCH. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ BŁAGAM CIĘ, O MÓJ BOŻE, BYŚ BYŁ MOIM ŻYCIEM, MOJĄ BARKĄ I MOIM PORTEM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ O NAJŁASKAWSZY OJCZE, OŚWIEĆ UMYSŁY WSZYSTKICH LUDZI I DOTKNIJ ICH SERC, ABY GORLIWI NIE OSTYGLI I NIE ZESZLI Z DROGI ZBAWIENIA, A OZIĘBLI, BY SIĘ ROZPALILI; CI ZAŚ, KTÓRZY SĄ DALEKO, BY DO CIEBIE POWRÓCILI. ROZPROSZ I ZAWSTYDŹ WSZYSTKICH MĘDRCÓW TEGO ŚWIATA, ABY NIE WOJOWALI I NIE PRZESZKADZALI W ROZSZERZANIU TWEGO KRÓLESTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ NIGDY NIE PRZESTANĘ MODLIĆ SIĘ ZA WAS DO JEZUSA, ABY ON ZECHCIAŁ DOPEŁNIĆ W WAS SWOICH ŚWIĘTYCH DZIEŁ, SWEGO PRAGNIENIA I PLANU, CZYLI ŻEBYŚCIE OSIĄGNĘLI DOSKONAŁOŚĆ ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO I FRANCISZKAŃSKIEGO. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA DZIĘKUJĘ SERDECZNIE OJCU NIEBIESKIEMU ZA LASKI, KTÓRYMI NIEUSTANNIE UBOGACA TWOJĄ DUSZĘ. NIECH BĘDZIE ZA TO UWIELBIONY PRZEZ WSZYSTKIE STWORZENIA! AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ NIEUSTANNIE MODLĘ SIĘ DO JEZUSA I BŁAGAM GO O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO. PROSZĘ PANA, ABY W PEŁNI UPODOBNIŁ SIĘ DO SIEBIE. JAKŻE PIĘKNE JEST JEGO OBLICZE, JAKŻE PEŁNE SŁODYCZY SĄ JEGO OCZY! AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ OBY DOBRY BÓG ZECHCIAŁ W SWOIM MIŁOSIERDZIU WYSŁUCHAĆ ŻARLIWE MODLITWY, KTÓRE KIERUJĘ DO NIEGO W TWOJEJ INTENCJI. NIECH CIĘ OBDARZY POKOJEM I RADOŚCIĄ DUCHA, NIEODZOWNĄ W TEJ WIELKIEJ GODZINIE PRÓBY. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ WSPÓŁCZUJĘ CI BARDZO Z POWODU TWOJEJ KOLEJNEJ CHOROBY I PROSZĘ BOGA, ABY DAŁ CI SIŁY DO PRZETRZYMANIA TWEJ SŁABOŚCI W PODDANIU SIĘ JEGO WOLI I DLA ZASŁUGI PRZEZ WYTRWANIE W DŹWIGANIU KRZYŻA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ WZNOSZĘ W TWOJEJ INTENCJI MOJE SKROMNE BŁAGANIA DO TRONU BOŻEGO Z NAJWIĘKSZĄ UFNOŚCIĄ I SYNOWSKIM ODDANIEM, ABY DAŁ CI WZRASTAĆ W NIEBIAŃSKIEJ MĄDROŚCI , BYŚ MÓGŁ CORAZ LEPIEJ POZNAWAĆ BOŻE TAJEMNICE I BOŻĄ WIELKOŚĆ. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA ELŻBIETA FRANKOWSKA O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA WOJCIECH FRANKOWSKI O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA RAFAŁ FRANKOWSKI O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA JOANNA FRANKOWSKA O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA ALICJA FRANKOWSKA O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA BRUNON SYPION O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA MICHAŁ SYPION O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA MACIEJ SYPION O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA BARBARA SYPION O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA GRZEGORZ SYPION O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA DOROTA SYPION O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA DAMIAN SYPION O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA EDYTA SYPION O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA JAKUB SYPION O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA RENATA SYPION O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA PAULINA SYPION O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA ANNA SYPION O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA NATALIA SYPION (DUTKOWSKA) O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA MAREK (SYPION) DUTKOWSKI O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA TYMOTEUSZ (SYPION) DUTKOWSKI O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA MARIA SYPION (OSTROWSKA) O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA MARIUSZ (SYPION) OSTROWSKI O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA JULIA (SYPION) OSTROWSKA O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA EMILIA (SYPION) OSTROWSKA O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA ELŻBIETA,EDMUND,TERESA,EUGIENIUSZ KREFT, BRYGIDA, ARKADIUSZ, MONIKA WILCZEWSCY, DANUTA,KRZYSZTOF, PIOTR ŁUKASIK,TERESA KALKOWSKA, MARIA,STANISŁAW,DANUTA,CZESŁAW,ZOFIA,STEFAN,AGNIESZKA SYPION ,TERESA, STEFAN,BOGUMIŁ PUPACZ,BERNADETA,ZBIGNIEW, JADWIGA, EDMUND, s. BEATA, KATARZYNA RICHERT O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA JADWIGA, ZYGMUNT,LUCYNA, PIOTR,ARKADIUSZ,DANIEL,BOGUMIŁA, MAREK, DANIELA, HELENA, PRZEMYSŁAW FRANKOWSCY,ALICJA,JUSTYNA KĄKOL,ELŻBIETA, ALOJZY FRANKOWSCY, ANNA,JÓZEFA, ERYK, KRYSTYNA KAZIMIERZ GROT, KRYSTYNA, KAZIMIERZ CHINC, GABRIELA REGLIŃSKA O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA KAMIL, ARKADIUSZ, PRZEMYSŁAW, ALFRED CZAPIEWSKI O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA TERESA, MAREK, KRZYSZTOF, ALDONA, JOWITA, PAULINA BACH O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA KS. FRANCISZEK BERGOLIO, WOJCIECH KLAWIKOWSKI, MARCIN MASSOWA O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO PALLOTTIEGO DLA BOGUMIŁA, AGNIESZKA, ALICJA, DUTKOWSKA O ŁASKĘ BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI BOGDAN NIKLAS, Ś.P.BERNARD PLICHTA, Ś.P. TERESA NIKLAS, Ś.P. STANISŁAW NIKLAS, Ś.P. HALINA FRANKOWSKA, Ś.P. JAN FRANKOWSKI, Ś.P. LUDWIK FRANKOWSKI, Ś.P. STANISŁAW KRÓL,Ś.P. AGNIESZKA LICBARSKA, Ś.P. ANNA WILCZEWSKA, Ś.P. KRZYSZTOF MARSZAŁKOWSKI,Ś.P. SŁAWOMIR CIROCKI,Ś.P. ALOJZY CIROCKI, Ś.P.WOJCIECH CIROCKI, Ś.P. WŁADYSŁAW CIROCKI, Ś.P.KAZIMIERZ SZWEDA, Ś.P. JADWIGA HIRSZ, Ś.P.PIOTR HIRSZ, Ś.P.AGNIESZKA FLISIKOWSKA, Ś.P. ANIELA FLISIKOWSKA, Ś.P. GERTRUDA KREFT, Ś.P.ZOFIA DOMBROWSKA, Ś.P. WŁADYSŁAW DOMBROWSKI, Ś.P. STANISŁAW STEFANOWSKI, Ś.P. TERESA STEFANOWSKA, Ś.P. PIOTR ŻOŁNOWSKI, Ś.P. FRANCISZEK KLINKOSZ, Ś.P. BRYGIDA BISEWSKA, Ś.P. ZBIGNIEW KUCHTA, Ś.P. TOMASZ KUCHTA, Ś.P. GERTRUDA KUCHTA, Ś.P. FELIKS KUCHTA, Ś.P. MIECZYSŁAW CHINCA, Ś.P. ANTONI STENCEL, Ś.P. KAZIMIERZ MIELEWCZYK, Ś.P. WANDA MAZUR, Ś.P. FELIKS MAZUR, Ś.P. IRENA MAKURAT, Ś.P. FRANCISZEK GROT, Ś.P. WANDA KĄKOL, Ś.P. FRANCISZEK KĄKOL, Ś.P. IRENA RIEGIEL, Ś.P. JAN RIEGIEL, Ś.P. BARBARA RIEGIEL, Ś.P. ŁUKASZ STROMSKI, Ś.P. TADEUSZ ZIELIŃSKI, Ś.P. JÓZEF ZIELIŃSKI, Ś.P.MIROSŁAW DUNST, Ś.P. MIROSŁAW MERING, Ś.P.ELFRYDA PLICHTA, Ś.P. GRZEGORZ CIESIELSKI, Ś.P. AGNIESZKA MAZUR, Ś.P. ZIMERMAN, Ś.P. ZGRYZA, Ś.P. POTRYKUS, Ś.P. GRUCHALLA, Ś.P. BRZEZIŃSCY, Ś.P. KRYSTYNA KREFTA, Ś.P. JERZY HENIG, Ś.P. PIOTR MARSZAŁKOWSKI, Ś.P. ANNA OCZK, Ś.P.STANISŁAW WĘZEŁ, Ś.P. ZOFIA SĘDZICKA, Ś.P. MIECZYSŁAW BLADOWSKI, Ś.P.JOANNA KOSATER, Ś.P. JÓZEF KOSATER, Ś.P. HELENA JELIŃSKA, Ś.P. JÓZEF JELIŃSKI, Ś.P. ANNA JELIŃSKA, Ś.P. BRUNON NIKLAS, Ś.P. ZYGMUNT PAWŁOWICZ, Ś.P. STEFANIA MILER, Ś.P. ANTONI PACZOSKA, S.P. AGNIESZKA HIRSZ, Ś.P. AGNIESZKA PLICHTA, Ś.P. HENRYK JANKOWSKI, Ś.P. IRENA HIRSZ, Ś.P. MARIAN POLAK, Ś.P. ZYGMUNT MAGULSKI, Ś.P. ROMAN BARANOWSKI, Ś.P. JÓZEF ŻYCIŃSKI, Ś.P. BRUNON WILCZEWSKI, Ś.P. ELŻBIETA DEJK, Ś.P. MIECZYSLAW UKLAJEWSKI, Ś.P. JERZY BROWARCZYK, Ś.P. JAN BROWARCZYK, Ś.P. ANDRZEJ BROWARCZYK, Ś.P. MIROSŁAW PAZIK, Ś.P. CZESŁAWA JANKOWSKA, Ś.P. ADAM CIESIELSKI, Ś.P. WIESŁAWA SZYMBORSKA, Ś.P. EDWARD GIEREK, Ś.P. EDWARD GOMUŁKA, Ś.P. GRZEGORZ CIECHOWSKI, Ś.P. WITNEJ HIUSTON, Ś.P. CZESŁAWA CIEŚLAK, Ś.P. IRENA KWIATKOWSKA, Ś.P. HALINA FORMELA, Ś.P. WŁODZIMIERZ SMOLAREK, Ś.P. JÓZEF DORAWA, Ś.P. JAN SZLAGA, Ś.P. JAN SZWABA, Ś.P. HENRYK ORMIŃSKI, Ś.P. STEFAN SICZEK, Ś.P. WALDEMAR PIEPIÓRKA, Ś.P. STEFAN RYCHERT, Ś.P. ANTONI RESZKA, Ś.P. FRANCISZEK WICZLING, Ś.P. PAWEŁ OKUNIEWSKI, Ś.P. MICHAŁ GŁODOWSKI, Ś.P. GABRIELA KRAMPA, Ś.P. GENOWEFA NOWAKOWSKA, Ś.P. JÓZEF GLEMP, Ś.P. JADWIGA KACZYŃSKA, Ś.P. KRZYSZTOF WOŹNIAK, Ś.P. ANTONI GRUCHALLA, Ś.P. WACŁAW FRANKOWSKI, Ś.P. WOJCIECH WILCZEWSKI, Ś.P. JÓZEF WILCZEWSKI,Ś.P. ROMAN BARANOWSKI, Ś.P. TADEUSZ KURACH, Ś.P. EDMUND KOSZNIK, Ś.P.JEROEMON KIMURO,Ś.P. JAROSŁAW KARCZEWSKI, Ś.P. SEBASTIAN KINASIEWICZ, Ś.P. JADWIGA OJOWSKA, Ś.P. JÓZEF PAWŁOWSKI, Ś.P. TERESA LICBARSKA, Ś.P.KACPER KOS, Ś.P. TREPCZYK, Ś.P.KRYSTIAN CYGERT, S.P. DANIEL CZAPIEWSKI, Ś.P. KAROL GRUCHAŁA, Ś.P. DAMIAN BELA, Ś.P. STANISŁAW LIDZBARSKI, Ś.P. IRENA SUSIŃSKA, Ś.P. ROZALIA STASIEWSKA, Ś.P. GRZEGORZ KNAP, Ś.P. JAN LICHOSYT, Ś.P. CZESŁAW KELLER, Ś.P. JAN KOLKA, Ś.P. BRUNON SIKORRA, Ś.P. JAN MEJCHER, Ś.P. STANISŁAW ROSZKOWSKI, Ś.P. DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM ORAZ ABY ICH IMIONA ŚWIĘTE ZOSTAŁY ZAPISANE W KSIĘDZE ŻYCIA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI AURELIA SYPION O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI JACEK SYPION O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI PIOTR SYPION O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI JÓZEF SYPION O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI JÓZEFA SYPION O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI LEON SYPION O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI WIKTORIA SYPION O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI JÓZEFA KREFT O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI WIKTOR KREFT O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI STANISŁAW KREFT O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI ŁUKASZ KREFTO ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI ANNA KREFT O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI BERNARD KREFT O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI ANNA DAWIDOWSKA O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI LEON DAWIDOWSKI O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI CZESŁAWA BISTROŃ O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI FRANCISZEK BISTROŃ O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI BRUNON CYMAN O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI TADEUSZ OKRÓJ O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI STANISŁAW FRANKOWSKI O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI TADEUSZ FRANKOWSKI O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI HELENA FRANKOWSKA O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI ROBERT FRANKOWSKI O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI AGNIESZKA FRANKOWSKA O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI JÓZEF FRANKOWSKI O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI GERTRUDA GROT O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI BRUNON GROT O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI BRUNON GROT O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI FRANCISZEK GROT O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI JANUSZ KĄKOL O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI JAN REGLIŃSKI O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI MARCIN REGLIŃSKI O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI HELENA CIROCKA O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI JULIUSZ CIROCKI O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI WŁADYSŁAW CIROCKI O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI ANASTAZJA CZERWIONKA O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI KRYSTIAN CYGERT O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI DANIEL CZAPIEWSKI O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI JAN BERNARD SZLAGA O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCIJERZY REGLIŃSKI O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI KAROL JAN PAWEŁ WOJTYŁA O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI MIECZYSŁAW DUTKOWSKI O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI NATALIA BLOK, DOMINIKA BOBROWSKA, TOMASZ BRONK, NATALIA BULCZAK, MARCIN CZAJA, NATALIA FORMELA, JOANNA FRANKOWSKA,PAULINA GOJTOWSKA, PATRYCJA KITOWSKA,ŁUKASZ KOWALKOWSKI, PAULINA KUCHTA, AGNIESZKA KRAUZA,AGNIESZKA LEJK, FABIAN LEWNA,PAWEŁ MARSZAŁKOWSKI, DAWID MARKOWSKI,IZABELA MARKOWSKA, JANUSZ MARKOWSKI,PIOTR MIĄSKOWSKI,JORDANA MEINA,BARTOSZ MECHUŃSKI,EWELINA MULER,KORNELIA OKRÓJ,AGNIESZKA PAWLICKA,DAWID REITER,ANNA SZWERC,MAGDALENA PENKOWSKA,SEBASTIAN PAWELCZYK,ŁUKASZ PETTA,MARCIN MYSZK,PATRYK WEIHER O ŁASKĘ BŁOGOSLAWIEŃSTWA BOŻEGO, DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO, ZDROWIA DUSZY I CIAŁA ORAZ UWOLNIENIE. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI Bobrowski Maciej Buczyński Tomasz Cirocka Paula Daleki Szymon Dolińska Oliwia Drywa Mateusz Formela Jakub Frankowska Alicja Fularczyk Błażej Gruchała Paulina Hein Kasper Hejden Radosław Hopa Katarzyna Kobiera Łukasz Kosek Karol Kulaszewicz Amanda Kusiak Bartosz Lubecka Paulina Nicińska Paulina Niklas Filip Palewski Mateusz Pałubicka Edyta Pioch Klaudia Rosołowski Tomasz Ruszkowski Marcin Satrjan Aleksander Stencel Oskar Szyca Robert Warmowska Magda Wenta Lidia Zieliński Damian O ŁASKĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO ORAZ MOCY, ŚWIATŁA I DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN BÓG ZAPŁAĆ âTrzymaj się zawsze mocno Kościoła świętego,ponieważ tylko on może dać ci prawdziwy pokój,posiadając Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie,który jest prawdziwym Księciem Pokoju” -O.Pio. W INTENCJI CIERPIĄCYCH O ŁASKĘ NAWRÓCENIA ORAZ ZDROWIE CIAŁA I DUSZY. AMEN BÓG ZAPŁAĆ 10. W INTENCJI KONAJĄCYCH O ŁASKĘ KONANIA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ŚWIĘTEJ PAMIĘCI DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ OFIAROWANIA TEGO CO BYŁO W PRZESZŁOŚCI BOŻEMU MIŁOSIERDZIU, CAŁĄ RZECZYWISTOŚĆ OFIARUJĘ KU ZBAWIENIU CZŁOWIEKA, A TO CO MNIE CZEKA ZAWIERZAM OPATRZNOŚCI BOSKIEJ. AMEN BÓG ZAPŁAĆ WIĘKSZY JEST BÓG NIŻ SERCE NASZE I WIE WSZYSTKO IJ3,20 BOŻE, MIEJ W OPIECE MOICH BLISKICH I TYCH, DO KTÓRYCH MNIE POŚLESZ. W INTENCJI KSIĄDZ SEBASTIAN WYDROWSKI O ŁASKĘ ŚWIATŁA I MOCY DUCHA ŚWIĘTEGO ORAZ BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO. AMEN BÓG ZAPŁAĆ Daj mi o Jezu i zachowaj we mnie tę żywą wiarę, która kazałaby mi wierzyć i działać tylko dla Twojej miłości. A to jest pierwszy dar, który Ci składam” - Ojciec Pio. W INTENCJI O ŁASKĘ WCIELENIE SYNA BOŻEGO DOKONAŁO SIĘ W NAS SAMYCH. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI O ŁASKĘ PIĘKNEJ MIŁOŚCI DLA NAS. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI PONAD 6 MLD LUDZI NA ZIEMII O ŁASKĘ POWOŁANIA. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI FRANCISZEK BERGOLIO,I María Elena Bergoglio, Marta Regina Bergoglio, Oscar Adrian Bergoglio, Alberto Bergoglio O ŁASKĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I ŁASK BOŻYCH, ŚWIĘTEJ PAMIĘCI MARIO I REGINA BERGOLIO O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI JÓZEF, I GRZEGORZ RATZINGER O ŁASKĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I ŁASK BOŻYCH, ŚWIĘTEJ PAMIĘCI MARIA I JÓZEF, I MARIA RATZINGER O ŁASKĘ ZBAWIENIA I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI ELŻBIETA I WOJCIECH I RAFAŁ I JOANNA, ALICJA FRANKOWSKA - KI, BRUNON SYPION, MICHAŁ SYPION, GRZEGORZ SYPION, NATALIA SYPION, JAKUB SYPION, MACIEJ SYPION, MARIA SYPION, MICHAŁ SYPION O ŁASKĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I ŁASK BOŻYCH, ŚWIĘTEJ PAMIĘCI JACEK,Ś.P. PIOTR, Ś.P. AURELIA, Ś.P. JÓZEF, Ś.P. BARBARA SYPION O ŁASKĘ ZBAWIENIA I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ W INTENCJI KSIĄDZ PRYMAS POLSKI WOJCIECH POLAK, WOJCIECH, RYSZRD KASYNA, WIESŁAW ŚMIGIEL, PIOTR KRUPA, KLAWIKOWSKI, MARCIN MASSOWA, PIOTR BRZESKI,O ŁASKĘ BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I ŁASK BOŻYCH, ŚWIĘTEJ PAMIĘCI DUSZE ZMARŁYCH W CZYŚĆCU CIERPIĄCE O ŁASKĘ ZBAWIENIA I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ DEUS PATER JESUM CHRISTUM SPIRYTUS SANCTUS VOX DOMINUM WERBUM DEI STABAT MATER JUXTA CRUCEM DOLOROSA IN CRUCE SALUS IESUS HOMINUM SALWATOR zdarzy się w ostatnich dniach, że na wszelkie ciało wyleję mojego Ducha. (JOEL) Jezus powiedział: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana (Łk 4:18-19). 1. Językami mówić nie zabraniajcie (l Kor 14:39). 2. Jest to ZNAK wierzącego. A takie ZNAKI będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli ...nowymi językami mówić będą (Mk 16:17). 3. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz. dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza (l Kor 14:2). 4. Kto bowiem wstydzi się Mnie i Moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca i aniołów swoich (Łk 9:26). 5. / napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał (Dz 2:4). 6. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga (Dz 10:46). 7. Dziesięć lat później, w Dz 10:46, dwadzieścia lat po dniu Zielonych Świąt oni w dalszym ciągu mówili językami (zob.Dz 19:1-6). 8. Te rzeczy nie ustaną, dopóki wiedza nie obróci się wni-wecz; dopóki nie nastanie doskonałość, dopóki nie poznamy tak, jak jesteśmy poznani (zob. l Kor 13:8-12). 9. Kto językami mówi, siebie tylko buduje... wielbi Boga,.. zbór buduje... jest to znak... dla niewierzących (zob. l Kor 14:2-4.5.22). 10. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami (l Kor 14:5). 11. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwalę Bożą (J 12:43). 12.... tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją (Mt 15:6). A pewien mąż z Cezarei, imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej italską, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny Anioła Bożego, który przystąpił do 'niego i rzekł mu: Korneliuszu! Ten zaś strachem zdjęty utkwił w nim wzrok i rzekł: Co jest Panie? I rzekł mu: Modlitwy twoje i jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Joppy i sprowadź niejakiego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem (Dz 10:1-6). A on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały dom twój(Dzn:U). IHS NAZARENUS REX IUDAEORUM ADORAMUS TE + CHRISTE + ET BENEDICIMUS TIBI QUIA PER SANCTAM CRUCEM TUAM REDEMUSTI MUNDUM FIDES DOMINUS DEUS SABAOT RATIO IZ 22,19-23 KLUCZ DOMU DAWIDOWEGO BOŻE W TRÓJCY ŚWIĘTEJ RACZ ZACHOWAĆ NAS OD GRZCHÓW PRZECIWKO DUCHOWI ŚWĘTEMU 1. GRZESZYĆ ZUCHWALE W NADZIEI NA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 2. ROZPACZĆ ALBO WATPIĆ O ŁASCE BOŻEJ 3. SPRZECIWIAĆ SIĘ UZNANEJ PRAWDZIE BOŻEJ 4. ZAZDROŚCIĆ LUB NIE ŻYCZYĆ BLIŹNIEMU ŁASKI BOŻEJ 5. MIEĆ ZATWARDZIAŁESERCE NA ZBAWIENNE NATCHNIENIA 6. UMYŚLNIE ZANIEDBYWAĆ POKUTĘ AŻ DO ŚMIERCI BOŻE PRZEBACZ NAM WSZYSTKIE GRZECHY ! AMEN BÓG ZAPŁAĆ
 • 2015-01-08 20:29:21
  W INTENCJI ZA DUSZE ŚWIĘTEJ PAMIĘCI 70 – Bartłomiej Natanael, apostoł, święta (ur. ?) 661 – Kōgyoku, cesarz Japonii (ur. 594) 672 – Kōbun, cesarz Japonii (ur. 648) 1042 – Michał V Kalafates, cesarz bizantyński (ur. 1015) 1103 – Magnus III Bosy, król Norwegii, król Wyspy Man (ur. 1073) 1542 – Gasparo Contarini, włoski dyplomata, kardynał (ur. 1483) 1572 – Gaspard de Coligny, francuski admirał, przywódca hugenotów (ur. 1519) 1617 – Róża z Limy, peruwiańska tercjarka dominikańska, święta (ur. 1586) 1664 – Maria Cunitz, śląska astronom (ur. ok. 1610) 1759 – Ewald Christian von Kleist, niemiecki poeta (ur. 1715) 1770 – Thomas Chatterton, brytyjski poeta (ur. 1752) 1817 – Nancy Storace, brytyjska śpiewaczka operowa (sopran) (ur. 1765) 1821 – John Polidori, brytyjski pisarz, lekarz pochodzenia włoskiego (ur. 1795) 1832 – Nicolas Léonard Sadi Carnot, francuski fizyk (ur. 1796) 1856 – Emilia de Vialar, francuska zakonnica, święta (ur. 1797) 1861 – Pierre Berthier, francuski geolog, mineralog (ur. 1782) 1868 – Constantin Negruzzi, rumuński poeta, prozaik, polityk (ur. 1808) 1886 – Maria Encarnacion Rosal, gwatemalska betlejemka, błogosławiona katolicka, pierwsza beatyfikowana Gwatemalka (ur. 1820) 1888 – Rudolf Clausius, niemiecki fizyk, matematyk (ur. 1822) 1937 – Edward Porębowicz, polski historyk literatury, krytyk literacki, tłumacz (ur. 1862) 1940 – Paul Nipkow, niemiecki fizyk (ur. 1860) 1942 – zgilotynowani wychowankowie salezjanów z Poznańskiej Piątki: Czesław Jóźwiak, męczennik, błogosławiony katolicki (ur. 1919) Edward Kaźmierski, męczennik, błogosławiony katolicki (ur. 1919) Edward Klinik, męczennik, błogosławiony katolicki (ur. 1919) Franciszek Kęsy, męczennik, błogosławiony katolicki (ur. 1920) Jarogniew Wojciechowski, męczennik, błogosławiony katolicki (ur. 1922) 1943 – Simone Weil, francuska mistyczka, filozof (ur. 1909) 1947 – Mirosław Bulešić, chorwacki duchowny katolicki, męczennik, błogosławiony (ur. 1920) 1950 – Ernst Wiechert, niemiecki pisarz (ur. 1887) 1954 – Getúlio Vargas, brazylijski polityk, prezydent Brazylii (ur. 1882) 1956 – Kenji Mizoguchi, japoński reżyser filmowy (ur. 1898) 1966 – Tadeusz Bór-Komorowski, polski generał, polityk, Komendant Główny Armii Krajowej, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych, premier RP na uchodźstwie (ur. 1895) 1978 – Feliks Rybicki, polski pianista, dyrygent, kompozytor (ur. 1899) 1979 – Bernt Evensen, norweski łyżwiarz szybki (ur. 1905) 1983 – Jerzy Edigey, polski pisarz (ur. 1912) 1986 – Katarzyna Szymon, polska mistyczka, stygmatyczka, wizjonerka (ur. 1907) 1987 – Bayard Rustin, amerykański obrońca praw obywatelskich (ur. 1912) 1989 – Feliks Topolski, polski malarz, rysownik, korespondent wojenny (ur. 1907) 1992 – Marek Okopiński, polski aktor, reżyser teatralny (ur. 1929) 1995 – Zbyněk Brynych, czeski reżyser filmowy (ur. 1927) 1997 – Zofia Rydet, polska fotografik (ur. 1911) 1998 – E.G. Marshall, amerykański aktor (ur. 1910) 2000 – Andy Hug, szwajcarski karateka (ur. 1964) 2003 – Jadwiga Maziarska, polska malarka (ur. 1913) 2004 – Elisabeth Kübler-Ross, amerykańska lekarka (ur. 1926) 2006 – Herbert Hupka, niemiecki dziennikarz, polityk (ur. 1915) 2009 – Toni Sailer, austriacki narciarz alpejski, aktor, piosenkarz (ur. 1935) 2010: Satoshi Kon, japoński reżyser anime (ur. 1963) William Saxbe, amerykański polityk (ur. 1916) 2011 – Stefan Kurowski, polski ekonomista (ur. 1923) 2012: Pauli Ellefsen, farerski polityk, premier Wysp Owczych (ur. 1936) Félix Miélli Venerando, brazylijski piłkarz (ur. 1937) Zygmunt Kiszkurno, polski strzelec sportowy (ur. 1921) Stanisław Ładyka, polski ekonomista (ur. 1928) 2013: Julie Harris, amerykańska aktorka (ur. 1925) Bogdan Królewski, polski polityk, wiceminister rolnictwa i gospodarki żywnościowej (ur. 1944) Nílton de Sordi, brazylijski piłkarz (ur. 1931) 1113 – Godfryd V Plantagenet, hrabia Maine i Andegawenii, książę Normandii (zm. 1151) 1198 – Aleksander II, król Szkocji (zm. 1249) 1358 – Jan I, król Kastylii i Leónu (zm. 1390) 1393 – Artur III, książę Bretanii (zm.1458) 1552 – Lavinia Fontana, włoska malarka (zm. 1614) 1578 – John Taylor, angielski poeta (zm. 1653) 1591 – (data chrztu) Robert Herrick, angielski poeta (zm. 1674) 1617 – Bartłomiej Nataniel Wąsowski, polski pisarz, jezuita (zm. 1687) 1736 – Stanisław Małachowski, polski polityk, marszałek Sejmu Czteroletniego, prezes Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego (zm. 1809) 1753 – Aleksander Rimski-Korsakow, rosyjski generał (zm. 1840) 1759 – William Wilberforce, brytyjski polityk, abolicjonista (zm. 1833) 1772 – Wilhelm I, król Niderlandów i wielki książę Luksemburga (zm. 1843) 1775 – Ludwik Osiński, polski pisarz, krytyk literacki (zm. 1838) 1776 – Józef Hoene-Wroński, polski matematyk, fizyk, filozof, ekonomista, prawnik (zm. 1853) 1787 – James Weddell, angielski żeglarz, kapitan statku wielorybniczego (zm. 1834) 1803 – Aleksander Okorski, polski lekarz, uczestnik powstania listopadowego (zm. 1875) 1805 – Albrecht Gustav von Manstein, pruski generał (zm. 1877) 1810: Ludwik Jabłonowski, polski poeta, pamiętnikarz, polityk (zm. 1887) Rudolf Seeliger, niemiecki polityk, publicysta, działacz religijny (zm. 1884) 1812 – Franciszek Pinazo, hiszpański franciszkanin, misjonarz, męczennik, błogosławiony katolicki (zm. 1860) 1821 – Katarzyna, księżniczka wirtemberska (zm. 1898) 1831 – August, książę szwedzki i norweski (zm. 1873) 1835 – Jan Jeziorański, polski działacz polityczny, członek władz powstania styczniowego (zm. 1864) 1837 – Théodore Dubois, francuski organista, kompozytor (zm. 1924) 1845 – Lew Golicyn, rosyjski arystokrata, enolog, winiarz (zm. 1915) 1847 – Tomasz Pryliński, polski architekt, konserwator zabytków (zm. 1895) 1852 – Artur Gruszecki, polski pisarz, publicysta (zm. 1929) 1856 – Felix Mottl, austriacki dyrygent (zm. 1911) 1858 – Wacław Sieroszewski, polski pisarz (zm. 1945) 1865 – Ferdynand I, król Rumunii (zm. 1927) 1870 – Leon Wasilewski, polski polityk, dyplomata, minister spraw zagranicznych (zm. 1936) 1872 – Max Beerbohm, brytyjski satyryk, karykaturzysta (zm. 1956) 1873 – Frances MacDonald, szkocka malarka (zm. 1921) 1874 – Aniela Bogusławska, polska aktorka (zm. 1931) 1879 – Georg Westling, fiński żeglarz sportowy (zm. 1930) 1881 – Vincenzo Lancia, włoski przemysłowiec, konstruktor samochodów (zm. 1937) 1885 – María del Carmen Moreno Benítez, hiszpańska salezjanka, męczennica, błogosławiona (zm. 1936) 1886 – Einar Torgersen, norweski żeglarz sportowy (zm. 1946) 1888 – Adam Kaden, polski malarz, pisarz (zm. 1940) 1889 – Tom London, amerykański aktor (zm. 1963) 1890 – Duke Kahanamoku, amerykański pływak pochodzenia hawajskiego (zm. 1968) 1892 – Anna Kokołowicz (Maria Rajmunda od Jezusa i Maryi), polska nazaretanka, męczennica, błogosławiona katolicka (zm. 1943) 1894 – Robert Giertsen, norweski żeglarz sportowy (zm. 1978) 1897: Robert Devereaux, amerykański sportowiec (zm. 1974) Boris Kaufman, amerykański operator filmowy (zm. 1980) 1899 – Jorge Luis Borges, argentyński pisarz (zm. 1986) 1902 – Ludwik Magańa Servín, meksykański męczennik, błogosławiony katolicki (zm. 1928) 1903 – Józef Canet Giner, hiszpański duchowny katolicki, męczennik, błogosławiony (zm. 1936) 1905: Irena Ładosiówna, polska aktorka, reżyserka teatralna (zm. 1976) Hilary Minc, polski ekonomista, polityk, członek PKWN (zm. 1974) Marian Piechal, polski pisarz (zm. 1989) Mieczysław Edgar Schleyen, polski filozof, działacz komunistyczny, dziennikarz (zm. 1955) 1909 – Jerzy Śliwa, polski aktor (zm. 1993) 1910 – Władysław Gnyś, polski pilot wojskowy (zm. 2000) 1912 – Gwidon Miklaszewski, polski rysownik (zm. 1999) 1916 – Ruy de Freitas, brazylijski koszykarz (zm. 2012) 1918: Avery Dulles, amerykański duchowny katolicki, kardynał (zm. 2008) Abdallah Ibrahim, marokański polityk, premier Maroka (zm. 2005) 1919 – Carlos Arosemena Monroy, ekwadorski polityk, prezydent Ekwadoru (zm. 2004) 1921 – Jerzy Krawczyk, polski malarz (zm. 1969)O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ • 2014-06-02 21:42:42 W INTENCJI ZA DUSZE ŚWIĘTEJ PAMIĘCI 1374 – (lub 3 października 1373) Jadwiga Andegaweńska, król Polski, święta (zm. 1399) 1404 – Leon Battista Alberti, włoski malarz, poeta, muzyk, filozof, kartograf, architekt (zm. 1472) 1516 – Maria I Tudor, królowa Anglii i Irlandii (zm. 1558) 1530 – Kenshin Uesugi, japoński daimyō (zm. 1578) 1543 – Karol III Wielki, książę Lotaryngii (zm. 1608) 1727 – Efraim Szreger, polski architekt pochodzenia niemieckiego (zm. 1783) 1745 – Alessandro Volta, włoski fizyk (zm. 1827) 1760 – Franciszek Barss, polski adwokat, publicysta, tłumacz, dyplomata (zm. 1812) 1770 – Johann Christian Heinrich Rinck, niemiecki kompozytor, organista (zm. 1846) 1772 – Giovanni Battista Brocchi, włoski geolog, paleontolog (zm. 1826) 1775 – Thomas Girtin, brytyjski malarz, rysownik, grafik (zm. 1802) 1780 – Aleksiej Wenecjanow, rosyjski malarz (zm. 1847) 1799 – Konstanty Hegel, polski rzeźbiarz (ur. 1876) 1802: Julian Roman Lubieniecki, polski pszczelarz (zm. 1862) Camille Roqueplan, francuski malarz, litograf (zm. 1855) 1803 – Keisuke Itō, japoński lekarz, biolog (zm. 1901) 1807 – Józef Szafranek, polski duchowny katolicki, działacz społeczny, polityczny i narodowy, wydawca (zm. 1874) 1817 – Johannes Bosboom, holenderski malarz (zm. 1891) 1818 – Konstanty Schmidt-Ciążyński, polski kolekcjoner dzieł sztuki (zm. 1889) 1823 – Jasper Francis Cropsey, amerykański malarz (zm. 1900) 1825 – Mór Jókai, węgierski pisarz, polityk (zm. 1904) 1827: Leopold Abaffy, słowacki duchowny katolicki, pisarz, poeta, dramaturg (zm. 1883) Heinrich Brugsch, niemiecki archeolog, egiptolog (zm. 1894) 1832 – Octave Chanute, amerykański konstruktor mostów, teoretyk lotnictwa, wynalazca pochodzenia francuskiego (zm. 1910) 1836 – Śri Ramakryszna Paramahansa, bengalski mistyk, święty hinduistyczny (zm. 1886) 1838 – Ernst Mach, austriacki fizyk (zm. 1916) 1841 – Adam Czyżewicz, polski lekarz, ginekolog położnik (zm. 1910) 1844: Willem Maris, holenderski malarz (zm. 1910) Hajime Saitō, japoński samuraj (zm. 1915) Lucyna Żukowska, polska podporucznik, uczestniczka powstania styczniowego (zm. 1944) 1846– Giovanni Battista Lugari, włoski kardynał (zm. 1914) 1848 – Louis Comfort Tiffany, amerykański projektant wyrobów ze szkła (zm. 1933) 1849: Leon Barszczewski, polski podróżnik, topograf (zm. 1910) Alexander Lange Kielland, norweski pisarz (zm. 1906) 1850 – George Henschel, brytyjski pianista, kompozytor, dyrygent, śpiewak operowy (baryton) (zm. 1934) 1857 – Max Klinger, niemiecki malarz, grafik, rzeźbiarz (zm. 1920) 1858 – Marcelina Sembrich-Kochańska, polska śpiewaczka operowa (sopran) (zm. 1935) 1860 – Anders Zorn, szwedzki malarz, grafik (zm. 1920) 1867 – Hedwig Courths-Mahler, niemiecka pisarka (zm. 1950) 1874 – Leon Supiński, polski prawnik, polityk, minister sprawiedliwości, I prezes Sądu Najwyższego (zm. 1950) 1875 – Erik Hartvall, fiński żeglarz sportowy (zm. 1939) 1879 – Konstanty Krzeczkowski, polski działacz socjalistyczny (zm. 1939) 1882 – Anna Schäffer, niemiecka mistyczka, święta (zm. 1925) 1883: Sawa Botew, bułgarski encyklopedysta, agronom (zm. 1963) Nikos Kazandzakis, grecki powieściopisarz, poeta, dramaturg, tłumacz, myśliciel (zm. 1957) 1886 - Jan Kozłowski, polski działacz związkowy (zm. 1962) 1890: Edward Arnold, amerykański aktor (zm. 1956) Adolphe Menjou, amerykański aktor (zm. 1963) 1894 – Maria Józefina od Jezusa Ukrzyżowanego, włoska karmelitanka, błogosławiona (zm. 1948) 1895 – Aleksander Krzyżanowski, polski pułkownik artylerii, członek SZP, ZWZ, komendant Okręgu Wilno AK (zm. 1951) 1896: André Breton, francuski pisarz, poeta, eseista, krytyk sztuki (zm. 1966) Dimitri Mitropoulos, grecki dyrygent (zm. 1960) 1898 – Enzo Ferrari, włoski kierowca wyścigowy, konstruktor i producent samochodów (zm. 1988) 1899 – Mervyn Johns, brytyjski aktor (zm. 1992) 1900 – Hendrik Fokker, holenderski żeglarz sportowy (zm. 1943) 1903 – Nikołaj Podgorny, radziecki polityk (zm. 1983) 1904 – Giorgio Bianchi, włoski reżyser filmowy (zm. 1967) 1906 – Adam Brodzisz, polski aktor (zm. 1986) 1908 – Aleksandr Zarchi, rosyjski reżyser filmowy (zm. 1997) 1910 – Fernand Sardou, francuski aktor (zm. 1976) 1911 – Stefan Mustafa Jasiński, polski duchowny muzułmański, imam 1913 – Auguste Le Breton, francuski pisarz (zm. 1999) 1914 – Sandor Kepiro, węgierski zbrodniarz wojenny (zm. 2011) 1915: Bolesław Piasecki, polski prawnik, polityk, członek Rady Państwa PRL, przewodniczący Stowarzyszenia PAX (zm. 1979) Józefina Suriano, włoska działaczka Akcji Katolickiej, błogosławiona (zm. 1950) 1919: David Berg, amerykański pastor ewangelicki (zm. 1994) Jack Palance, amerykański aktor (zm. 2006) 1925: Resi Hammerer, austriacka narciarka alpejska (zm. 2010) George Kennedy, amerykański aktor 1926: Rita Gorr, belgijska śpiewaczka operowa (mezzosopran) (zm. 2012) Janusz Zabłocki, polski dziennikarz pasowy, publicysta, polityk, poseł na Sejm PRL (zm. 2014) Jan Zwartkruis, holenderski trener piłkarski (zm. 2013) 1927 – Yannick Andréi, francuski reżyser filmowy (zm. 1987) 1928: Tom Johnson, kanadyjski hokeista, trener hokejowy (zm. 2007) Rex Mossop, australijski rugbysta, komentator sportowy (zm. 2011) 1930: Theodore Freeman, amerykański astronauta (zm. 1964) Józef Szaflik, polski historyk (zm. 2008) 1931: Jerzy Gierałtowski, polski pisarz (zm. 2001) 999 – Grzegorz V, papież (ur. 972) 1126 – Otto II Czarny, książę ołomunicki i bneński (ur. 1099) 1139 – Jaropełk II, wielki książę kijowski (ur. 1082) 1294 – Kubilaj-chan, władca mongolski (ur. 1215) 1379 – Albrecht II, książę Meklemburgii (ur. 1318) 1405 – Timur Chromy, wódz turecko-mongolski, władca środkowoazjatyckiego imperium Timurydów (ur. 1336) 1455 – Fra Angelico, włoski dominikanin, malarz religijny, błogosławiony (ur. 1387) 1478 – Jerzy Plantagenet, książę Clarence (ur. 1449) 1502 – Jadwiga Jagiellonka, księżniczka bawarska i litewska, królewna polska (ur. 1457) 1535 – Heinrich Cornelius Agrippa, niemiecki lekarz, alchemik, filozof (ur. 1486) 1546 – Marcin Luter, niemiecki reformator religijny (ur. 1483) 1564 – Michał Anioł, włoski rzeźbiarz, malarz, architekt, poeta (ur. 1475) 1660 – Judith Leyster, holenderska malarka (ur. 1609) 1683 – Nicolaes Berchem, holenderski malarz, grafik (ur. 1620) 1712 – Ludwik Burbon, książę Burgundii, delfin Francji (ur. 1682) 1743 – Anna Maria Medycejska, wielka księżna Toskanii, elektorowa Palatynatu Reńskiego (ur. 1667) 1772 – Johann Hartwig Ernst von Bernstorff, duński polityk (ur. 1712) 1778 – Joseph Marie Terray, francuski duchowny katolicki, ekonomista, polityk (ur. 1715) 1780 – Kristijonas Donelaitis, litewski poeta (ur. 1714) 1803 – Johann Wilhelm Ludwig Gleim, niemiecki poeta (ur. 1719) 1845 – Ignacy Żegota Onacewicz, polski historyk, bibliofil (ur. 1780) 1848 – Joseph Gerhard Zuccharini, niemiecki botanik (ur. 1797) 1851 – Carl Jacobi, niemiecki matematyk (ur. 1804) 1862: Pierre-Fidèle Bretonneau, francuski lekarz (ur. 1778) Jan Chen Xianheng, chiński męczennik, święty katolicki (ur. 1820) Jan Neel, francuski misjonarz, męczennik, święty katolicki (ur. 1832) Marcin Wu Xuesheng, chiński męczennik, święty katolicki (ur. 1817) Jan Zhang Tianshen, chiński męczennik, święty katolicki (ur. 1805) 1870 – Jan Mikołaj Fritz, niemiecki dziennikarz, tłumacz, propagator języka polskiego (ur. 1809) 1873 – Wasyl Lewski, bułgarski rewolucjonista, strateg polityczny, bohater narodowy (ur. 1837) 1876 – Adolphe-Théodore Brongniart, francuski botanik (ur. 1801) 1890 – Gyula Andrássy, węgierski polityk, premier Węgier (ur. 1823) 1893: Norbert Bonczyk, polski duchowny katolicki, poeta, publicysta, działacz narodowy na Górnym Śląsku (ur. 1837) Jerzy Tupou I, król Tonga (ur. ok. 1797) 1899 – Marius Sophus Lie, norweski matematyk (ur. 1842) 1903 – Gertruda Comensoli, włoska zakonnica, święta (ur. 1847) 1904 – Bronisław Szwarce, polski działacz niepodległościowy (ur. 1834) 1909 – Herbert Arthur Loveitt, brytyjski rugbysta (ur. 1874) 1915 – Frank James, amerykański bandyta (ur. 1843) 1932 – Fryderyk August III, król Saksonii (ur. 1865) 1937 – Sergo Ordżonikidze, gruziński polityk, działacz komunistyczny (ur. 1886) 1939 – Erik Hartvall, fiński żeglarz sportowy (ur. 1875) 1940 – Marceli Nowakowski, polski duchowny katolicki, działacz polityczny, społeczny i oświatowy (ur. 1882) 1941 – Karol Wojtyła (senior), polski żołnierz (ur. 1879) 1943 – Jerzy Kaszyra, polski marianin, męczennik, błogosławiony (ur. 1904) 1948 – Bronisław Prugar-Ketling, polski generał (ur. 1891) 1955 – Ludwika Wawrzyńska, polska nauczycielka (ur. 1908) 1956 – Gustave Charpentier, francuski kompozytor (ur. 1860) 1957 – Dedan Kimathi, kenijski działacz narodowy (ur. 1920) 1959 – Alfred Alessandrescu, rumuński kompozytor (ur. 1893) 1966: Rick Bockelie, norweski żeglarz sportowy (ur. 1902) Stanisław Mackiewicz, polski publicysta, polityk, premier RP na uchodźstwie (ur. 1896) Grigorij Nielubow, radziecki kosmonauta (ur. 1934) Robert Rossen, amerykański reżyser filmowy (zm. 1908) 1967 – Robert Oppenheimer, amerykański fizyk (ur. 1904) 1973: Frank Costello, amerykański gangster pochodzenia włoskiego (ur. 1891) Max Mack, niemiecki reżyser filmowy (ur. 1884) 1975 – Naim Frashëri, albański aktor (ur. 1923) 1977 – Andy Devine, amerykański aktor (ur. 1905) 1982 – Witold Trąmpczyński, polski ekonomista, polityk, minister handlu zagranicznego, prezes NBP, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i SGPiS (ur. 1909) 1992 - Sylvain Julien Victor Arend, belgijski astronom (ur. 1902) 1995 – Wojciech Morawski, polski ekonomista (ur. 1927) 1996 – Jan Biczycki, polski aktor, reżyser (ur. 1931) 1999 – Noam Pitlik, amerykański aktor, reżyser filmowy (ur. 1932) 2000 – Henryk Syska, polski pisarz, publicysta, działacz oświatowy (ur. 1920) 2001 – Balthus, francuski malarz, ilustrator (ur. 1908) 2002 – Lew Kulidżanow, rosyjski reżyser filmowy (ur. 1924) 2004 – Jean Rouch, francuski reżyser filmowy, etnolog (ur. 1917) 2006: Ratmir Chołmow, rosyjski szachista (ur. 1925) Tereza Hlavsová, czeska biathlonistka (ur. 1986) 2008: Alain Ayache, francuski dziennikarz (ur. 1936) Tomasz Górawski, polski muzyk, perkusista, członek zespołu Neolith (ur. 1982) Alain Robbe-Grillet, francuski pisarz, filmowiec (ur. 1922) Jelena Sabitowa, rosyjska bokserka (ur. 1979) 2009: Henryk Mądrawski, polski malarz, grafik (ur. 1933) Kamila Skolimowska, polska lekkoatletka, młociarka (ur. 1982) 2010: Ariel Ramírez, argentyński pianista, kompozytor (ur. 1921) Jerzy Skalski, polski generał, polityk (ur. 1925) 2011: Włodzimierz Olszewski, polski reżyser filmowy (ur. 1936) Marek Rybiński, polski duchowny katolicki, salezjanin, misjonarz (ur. 1977) 2012: Roald Aas, norweski łyżwiarz szybki (ur. 1928) Michael Foot, brytyjski historyk (ur. 1919) 2013: Jerry Buss, amerykański przedsiębiorca (ur. 1933) Elspet Gray, brytyjska aktorka (ur. 1929) Otfried Preussler, niemiecki pisarz (ur. 1923) 2014: Nelson Frazier Jr, amerykański wrestler (ur. 1971) Kristof Goddaert, belgijski kolarz szosowy (ur. 1986) Dieter Przewdzing, polski samorządowiec, burmistrz Zdzieszowic (ur. 1944)O ŁASKĘ ZBAWIENIA I OGLĄDANIA PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ • 2014-06-02 21:40:25 W INTENCJI ZA DUSZE ŚWIĘTEJ PAMIĘCI 869 – Yōzei, cesarz Japonii (zm. 949) 1364 – Manuel II Wielki Komnen, cesarz Trapezuntu (zm. 1417) 1485 – Katarzyna Aragońska, królowa Anglii (zm. 1536) 1614 – Eberhard III, książę Wirtembergii (zm. 1674) 1716 – Louis-Jules Mancini-Mazarini, francuski arystokrata, dyplomata, pisarz (zm. 1798) 1742 – Gebhard Leberecht von Blücher, pruski feldmarszałek (zm. 1819) 1770 – (lub 17 grudnia) Ludwig van Beethoven, niemiecki kompozytor (zm. 1827) 1775: Jane Austen, brytyjska pisarka (zm. 1817) François-Adrien Boieldieu, francuski kompozytor (zm. 1834) 1776 – Johann Wilhelm Ritter, niemiecki fizyk (zm. 1810) 1777 – Barbe-Nicole Clicquot-Ponsardin, francuska producentka szampana (zm. 1866) 1783 – Jan Olrych Szaniecki, polski adwokat, polityk, pamiętnikarz (zm. 1840) 1786 – Carl Wilhelm Hahn, niemiecki przyrodnik (zm. 1835) 1787 – Mary Russell Mitford, brytyjska pisarka (zm. 1855) 1790 – Leopold I Koburg, książę Saksonii-Coburg-Gotha, król Belgów (zm. 1865) 1792 – Antonio Corazzi, włoski architekt (zm. 1877) 1804: Wiktor Buniakowski, rosyjski matematyk (zm. 1889) Ludwik Nabielak, polski inżynier górnictwa, polityk, historyk, poeta, krytyk literacki (zm. 1883) 1805: Ferdynand Grotkowski, polski kapitan (zm. ?) Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, francuski zoolog (zm. 1861) 1807 – Pierre Lachambeaudie, francuski bajkopisarz (zm. 1872) 1822 – August Meitzen, niemiecki ekonomista, statystyk, historyk (zm. 1910) 1825 – Henry Heth, amerykański (konfederacki) generał major (zm. 1899) 1826 - Giovanni Battista Donati, włoski astronom (zm. 1873) 1830: Patrick Francis Moran, irlandzki duchowny katolicki, biskup Ossory, arcybiskup metropolita Sydney, kardynał (zm. 1911) Cornelis Petrus Tiele, holenderski teolog, orientalista, religioznawca (zm. 1902) Kálmán Tisza, węgierski polityk, premier Węgier (zm. 1902) 1831 – Tomás Guardia Gutiérrez, kostarykański generał, polityk, prezydent Kostaryki (zm. 1882) 1832: Adam Chodyński, polski prawnik, poeta (zm. 1902) Wilhelm Julius Foerster, niemiecki astronom (zm. 1921) 1834 – Léon Walras, francuski ekonomista (zm. 1910) 1836 – Ernst von Bergmann, niemiecki chirurg (zm. 1907) 1839 – Stanisław Krzemiński, polski polityk, historyk, publicysta, krytyk literacki (zm. 1912) 1844 – Alexis Joffroy, francuski neurolog, psychiatra (zm. 1908) 1857 – Edward Emerson Barnard, amerykański astronom (zm. 1923) 1861 – Antonio de La Gándara, francuski malarz, rysownik (zm. 1917) 1863 – George Santayana, amerykański pisarz, filozof pochodzenia hiszpańskiego (zm. 1952) 1864 – Eino Sandelin, fiński żeglarz sportowy (zm. 1937) 1865: Olavo Bilac, brazylijski poeta (zm. 1918) Paulina od Serca Jezusa, włoska zakonnica działająca w Brazylii, założycielka Małych Sióstr Niepokalanego Poczęcia, święta (zm. 1942) 1866: Narcyz Basté Basté, hiszpański jezuita, męczennik, błogosławiony (zm. 1936) Wassily Kandinsky, rosyjski malarz, grafik (zm. 1944) 1871 – Károly Jordán, węgierski taternik, matematyk (zm. 1959) 1872 – Anton Denikin, rosyjski generał, dowódca białej armii (zm. 1947) 1876 – Ludwig Diehl, niemiecki lekarz (zm. 1945) 1882 – Zoltán Kodály, węgierski kompozytor, etnograf (zm. 1967) 1883 – Max Linder, francuski aktor, reżyser filmowy (zm. 1925) 1887 – Adone Zoli, włoski polityk, premier Włoch (zm. 1960) 1888: Aleksander I Karadziordziewić, król Serbów, Chorwatów i Słoweńców, król Jugosławii (zm. 1934) Alphonse Juin, francuski dowódca wojskowy, marszałek Francji (zm. 1967) 1889 – Ted Wilde, amerykański reżyser i scenarzysta filmowy (zm. 1929) 1891: Clyde Cook, australijski aktor (zm. 1984) Adelina Czapska, polska śpiewaczka operowa (sopran) (zm. 1985) 1895 – Martin Luther, niemiecki polityk, działacz nazistowski, dyplomata (zm. 1945) 1896: Henryk Barczyński, polski malarz, grafik, ilustrator pochodzenia żydowskiego (zm. 1941) Iwan Merz, chorwacki filozof, błogosławiony (zm. 1928) 1898 – Roland Symonette, bahamski polityk, pierwszy premier Bahamów (zm. 1980) 1899: Noël Coward, brytyjski dramaturg, kompozytor, aktor, scenarzysta filmowy (zm. 1973) Aleksander Zawadzki, polski generał, polityk, wicepremier, przewodniczący Rady Państwa (zm. 1964) 1900 – Victor Sawdon Pritchett, brytyjski pisarz (zm. 1997) 1901: Szczepan Baczyński, polski aktor, reżyser teatralny (zm. 1989) Margaret Mead, amerykańska socjolog (zm. 1978) 1902 – Rafael Alberti, hiszpański pisarz, malarz (zm. 1999) 1905 – Piet Hein, duński matematyk, pisarz (zm. 1996) 1908 – Hans Schaffner, szwajcarski polityk, prezydent Szwajcarii (zm. 2004) 1909 – Jan Sawicki, polski taternik (zm. po 1993) 1910 – Ai Qing, chiński poeta, malarz (zm. 1996) 1911 – Zygmunt Szelest, polski lekkoatleta, oszczepnik, trener lekkoatletyki (zm. 1990) 1912 – Tadeusz Zagajewski, polski inżynier elektryk (zm. 2010) 1914 – Władysław Miziołek, polski duchowny katolicki, biskup warszawski (zm. 2000) 1916 – Edward Dziewoński, polski aktor (zm. 2002) 1917: Arthur C. Clarke, brytyjski pisarz fantastyki naukowej (zm. 2008) Biem Dudok van Heel, holenderski żeglarz sportowy (zm. 1995) 1920: Juliusz Nowina-Sokolnicki, polski polityk emigracyjny, samozwańczy prezydent RP na uchodźstwie (zm. 2009) Maria Okońska, polska polonistka, psycholog, uczestniczka powstania warszawskiego (zm. 2013) George Schaefer, amerykański reżyser filmowy (zm. 1997) 1924: Cecylia Butsi, tajska męczennica, błogosławiona katolicka (zm. 1940) Władysław Ciastoń, polski generał MO Jerzy Skarżyński, polski malarz, scenograf (zm. 2004) 1925 – Édouard Kargu, francuski piłkarz (zm. 2010) 1926: Stefania Paszkowska, polska działaczka sportowa, pilot rajdowy (zm. 2007) Arthur N.R. Robinson, trynidadzki polityk, prezydent Trynidadu i Tobago (zm. 2014) 1927 – Andrzej Wielowieyski, polski polityk 1928 – Philip Kindred Dick, amerykański pisarz (zm. 1982) 1929 – Nicholas Courtney, brytyjski aktor (zm. 2011) 1930: Jerzy Markuszewski, polski reżyser teatralny, aktor (zm. 2007) Bill Young, amerykański polityk (zm. 2013) 1934 – Nobuyuki Aihara, japoński gimnastyk sportowy (zm. 2013) 705 – Wu Zetian, chińska cesarzowa (ur. 625) 714 – Pepin z Heristalu, majordom Austrazji, Neustrii i Burgundii (ur. 635 lub 640) 882 – Jan VIII, papież (ur. ?) 999 – Adelajda Burgundzka, cesarzowa Świętego Cesarstwa Rzymskiego, święta (ur. 931) 1325 – Karol Walezjusz, francuski książę, dowódca wojskowy (ur. 1270) 1470 – Jan II Andegaweński, książę Lotaryngii i Kalabrii (ur. 1425) 1496 – Sebastian Maggi, włoski dominikanin, błogosławiony katolicki (ur. ok. 1414) 1515 – Afonso de Albuquerque, portugalski żeglarz, odkrywca, wicekról Indii (ur. 1453) 1670 – Bartholomeus van der Helst, holenderski malarz (ur. ok. 1613) 1672 – Jan II Kazimierz Waza, król Polski (ur. 1609) 1687 – William Petty, angielski ekonomista, lekarz (ur. 1623) 1717 – Maria od Aniołów, włoska karmelitanka, błogosławiona katolicka (ur. 1661) 1751 – Leopold II, książę Anhalt-Dessau, pruski dowódca wojskowy (ur. 1700) 1758 – Andrzej Stanisław Załuski, polski duchowny katolicki, kanclerz wielki koronny, biskup płocki, łucki, chełmiński i krakowski (ur. 1695) 1774 – François Quesnay, francuski ekonomista (ur. 1694) 1776 – Ignacy Błażej Łopaciński, polski polityk, dramatopisarz, pamiętnikarz (ur. 1722) 1779 – Go-Momozono, cesarz Japonii (ur. 1758) 1783 – Johann Adolf Hasse, niemiecki kompozytor (ur. 1699) 1794 – Jean-Baptiste Carrier, francuski polityk, rewolucjonista (ur. 1745) 1835 – Jan Henryk Geysmer, polski przemysłowiec pochodzenia niemieckiego (ur. 1780) 1858 – Richard Bright, brytyjski lekarz (ur. 1789) 1859 – Wilhelm Grimm, niemiecki pisarz (ur. 1786) 1861 – Karol Lipiński, polski skrzypek, kompozytor (ur. 1790) 1863 – Paulin Ksawery Bohdanowicz, polski dowódca oddziału powstańczego (ur. 1842) 1870 – Stanisław Duniecki, polski kompozytor, dyrygent (ur. 1839) 1872 – Frederik Christian Sibbern, duński filozof, poeta (ur. 1785) 1878 – Karl Gutzkow, niemiecki pisarz, dziennikarz (ur. 1811) 1897 – Alphonse Daudet, francuski pisarz, poeta, publicysta (ur. 1840) 1898 – Paweł Trietiakow, rosyjski filantrop (ur. 1832) 1903 – Klemens Marchisio, włoski duchowny katolicki, błogosławiony (ur. 1833) 1909 – Enrico Hillyer Giglioli, włoski przyrodnik, antropolog (ur. 1845) 1914 – Ivan Zajc, chorwacki kompozytor, dyrygent (ur. 1832) 1916: Honorat Koźmiński, polski kapucyn, błogosławiony katolicki (ur. 1829) Hugo Münsterberg, niemiecki filozof (ur. 1863) 1921 – Camille Saint-Saëns, francuski kompozytor (ur. 1835) 1922: Benedykt Filipowicz, warszawski i łódzki dziennikarz i publicysta, (ur. 1861) Gabriel Narutowicz, polski inżynier hydrotechnik, elektryk, polityk, minister spraw zagranicznych, pierwszy prezydent RP (ur. 1865) 1926 – William Larned, amerykański tenisista (ur. 1872) 1939 – Tadeusz Gromnicki, polski duchowny katolicki, historyk (ur. ?) 1940: Eugène Dubois, holenderski lekarz, anatom, geolog, antropolog (ur. 1858) Filip Siphong Onphitak, tajski męczennik, błogosławiony katolicki (ur. 1907) 1945: Giovanni Agnelli, włoski konstruktor, przemysłowiec (ur. 1866) Fumimaro Konoe, japoński polityk, premier Japonii (ur. 1891) 1949 – Sidney Olcott, kanadyjski reżyser filmowy (ur. 1873) 1951 – Jan Czarnocki, polski geolog (ur. 1889) 1952: Stanisław Mieszkowski, polski komandor (ur. 1903) Zbigniew Przybyszewski, polski komandor porucznik (ur. 1907) 1957 – Heinrich Hoffmann, niemiecki fotografik (ur. 1885) 1959 – Siergiej Wasiliew, rosyjski reżyser filmowy (ur. 1900) 1962 – Tadeusz Bocheński, polski poeta, muzykolog, filozof, pisarz, eseista (ur. 1895) 1965: William Somerset Maugham, brytyjski pisarz (ur. 1874) Tito Schipa, włoski śpiewak operowy (tenor) (ur. 1888) Salote Tupou III, królowa Tonga (ur. 1900) 1969 – Alphonse Castex, francuski rugbysta (ur. 1899) 1974 – Iwan Susłoparow, radziecki generał major artylerii (ur. 1897) 1975 – Kang Sheng, chiński działacz komunistyczny (ur. 1899) 1977: Risto Jarva, fiński reżyser filmowy (ur. 1934) Julian Wołoszynowski, polski pisarz, tłumacz (ur. 1898) 1978 – Antoni Brosz, polski tłumacz (ur. 1910) 1980: Peter Collinson, brytyjski reżyser filmowy (ur. 1936) Jan Fethke, polski reżyser filmowy (ur. 1903) Harland Sanders, amerykański przedsiębiorca (ur. 1890) Hellmuth Walter, niemiecki inżynier (ur. 1900) Stanisław Tatar, polski generał (ur. 1896) 1981 – Joseph Murphy, irlandzki pisarz, filozof (ur. 1898) 1982: Barbara Biernacka, polska poetka, krytyk literacki, publicystka (ur. 1927) Colin Chapman, brytyjski inżynier, konstruktor samochodów wyścigowych (ur. 1928) 1983: Grigorij Aleksandrow, rosyjski reżyser i scenarzysta filmowy (ur. 1903) Kusan Suryŏn, koreański mistrz sŏn (ur. 1909) 1985: Thomas Bilotti, amerykański gangster (ur. 1940) Paul Castellano, amerykański gangster (ur. 1915) Philip Clark, amerykański rugbysta (ur. 1898) 1988 – Jan Obłąk, polski duchowny katolicki, biskup warmiński (ur. 1913) 1989: Tadeusz Łepkowski, polski historyk (ur. 1927) Silvana Mangano, włoska aktorka (ur. 1930) Lee Van Cleef, amerykański aktor (ur. 1925) 1991 – Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska, polska fizyk, chemik (ur. 1908) 1992 – Wacław Kubacki, polski pisarz, historyk literatury (ur. 1907) 1993: Charles Moore, amerykański architekt (ur. 1925) Kakuei Tanaka, japoński polityk, premier Japonii (ur. 1918) 1995 – Mariele Ventre, włoska pianistka, pedagog, dyrygent (ur. 1939) 1998 – William Gaddis, amerykański pisarz (ur. 1922) 2000 – Witold Henryk Paryski, polski krajoznawca, taternik, ratownik górski (ur. 1909) 2001 – Stefan Heym, niemiecki pisarz (ur. 1913) 2003 – Veikko Sinisalo, fiński aktor (ur. 1926) 2005: Adolf Adam, niemiecki duchowny katolicki, teolog (ur. 1912) Anthony Barber, brytyjski polityk (ur. 1920) Kenneth Bulmer, brytyjski pisarz fantastyki naukowej i fantasy (ur. 1921) John Spencer, amerykański aktor (ur. 1946) Rudolf Titzck, niemiecki polityk (ur. 1925) 2006 – Ryszard Liskowacki, polski pisarz (ur. 1932) 2007: Zbigniew Brzeziński, polski epidemiolog (ur. 1928) Dan Fogelberg, amerykański muzyk (ur. 1951) 2008: Sam Bottoms, amerykański aktor (ur. 1955) Nikola Karaklajić, serbski szachista (ur. 1926) 2009: Henryk Braun, polski lekkoatleta, długodystansowiec (ur. 1912) Jegor Gajdar, rosyjski polityk, premier Rosji (ur. 1956) 2010: Frank Duffy, szkocki curler (ur. 1959) Tomasz Dziubiński, polski menadżer muzyczny (ur. 1961) 2011 – Dan Frazer, amerykański aktor (ur. 1921) 2012: Andrzej Dłużniewski, polski malarz, rysownik, grafik (ur. 1939) Adam Ndlovu, zimbabwejski piłkarz (ur. 1970) 2013: Jan Chyliński, polski polityk, wiceminister, ambasador (ur. 1925) Wojciech Deneka, polski aktor (ur. 1946) Ray Price, amerykański piosenkarz country (ur. 1926) Kordian Tarasiewicz, polski przedsiębiorca i importer kawy, publicysta, nestor polskiej przedsiębiorczości (ur. 1910)O LASKĘ ZBAWIENIA I OGLADANIA PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ • 2014-06-02 21:37:40 W INTENCJI ZA DUSZE ŚWIĘTEJ PAMIĘCI 36 p.n.e. – Antonia Młodsza, cesarzowa rzymska (zm. 37) 1512 – Henryk I Kardynał, król Portugalii (zm. 1580) 1543 – Ieyasu Tokugawa, japoński siogun (zm. 1616) 1597 – Jan Franciszek Regis, francuski jezuita, święty katolicki (zm. 1640) 1673 – Ludwik Maria Grignion de Montfort, francuski duchowny katolicki, święty (zm. 1716) 1762 – Lachlan Macquarie, brytyjski wojskowy, administrator kolonialny (zm. 1824) 1797 – Franz Schubert, austriacki kompozytor (zm. 1828) 1801 – Piotr Ściegienny, polski duchowny katolicki, działacz niepodległościowy (zm. 1890) 1804 – József Bajza, węgierski poeta, krytyk literacki, publicysta (zm. 1858) 1808 – Jacobus Nicolaas Boshoff, burski polityk (zm. 1881) 1817 – (lub 30 stycznia) Anthony Winkler Prins, holenderski pisarz, encyklopedysta (zm. 1908) 1818 – Karol (VI) Burbon, karlistowski pretendent do tronu Hiszpanii (zm. 1861) 1819: Jean-Augustin Barral, francuski chemik, agronom (zm. 1884) Pedro Martínez de Hebert, hiszpański malarz, fotograf (zm. 1891) 1823 – Piotr Jaksa Bykowski, polski powieściopisarz, eseista, prawnik (zm. 1889) 1830 – James Blaine, amerykański polityk (zm. 1893) 1844 – Victor Thorn, luksemburski polityk, premier Luksemburga (zm. 1930) 1849 – August Reinsdorf, niemiecki anarchista (zm. 1885) 1855 – Henryk Cywiński, polski wiceadmirał marynarki wojennej (zm. 1938) 1857 – Ernesto Basile, włoski architekt (zm. 1932) 1860 – James Huneker, amerykański krytyk literacki, muzyczny i artystyczny, pisarz, pianista (zm. 1921) 1862 – Robert Ford, amerykański przestępca (zm. 1892) 1863 – Henri Berr, francuski historyk, filozof (zm. 1954) 1865 – Henri Desgrange, francuski kolarz szosowy, wydawca, pomysłodawca i organizator Tour de France (zm. 1940) 1866 – Lew Szestow, rosyjski filozof (zm. 1938) 1867 – Mariusz Zaruski, polski generał, pionier polskiego żeglarstwa, taternik, pedagog (zm. 1941) 1868 – Theodore William Richards, amerykański chemik, laureat Nagrody Nobla (zm. 1928) 1872 – Zane Grey, amerykański pisarz (zm. 1939) 1880 – Kazimierz Kazimierczak, polski inżynier (zm. 1946) 1881 – Irving Langmuir, amerykański chemik, laureat Nagrody Nobla (zm. 1957) 1883 – Grzegorz Łakota, polski duchowny greckokatolicki, biskup pomocniczy eparchii przemyskiej, męczennik, błogosławiony (zm. 1950) 1884 – Theodor Heuss, niemiecki polityk, prezydent RFN (zm. 1963) 1887 – Piotr Wilniewczyc, polski konstruktor broni (zm. 1960) 1892: Clemens Blume, niemiecki jezuita, hymnolog (zm. 1932) Eddie Cantor, amerykański aktor, piosenkarz (zm. 1964) Stanisław Sedlaczek, polski pedagog, harcmistrz (zm. 1941) 1893 – Jadwiga Dmochowska, polska tłumaczka (zm. 1962) 1895 – Stanisław Młodożeniec, polski poeta (zm. 1959) 1902: Tallulah Bankhead, amerykańska aktorka (zm. 1968) Alva Myrdal, szwedzka dyplomatka, socjolog, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla (zm. 1986) 1904 – Francesco Minerva, włoski duchowny katolicki, arcybiskup Neapolu, kardynał (zm. 2004) 1907 – Ryszard Strzelecki, polski polityk, minister komunikacji, członek Rady Państwa PRL (zm. 1988) 1908 – Simone Mathieu, francuska tenisistka (zm. 1980) 1911: Władysław Mazurkiewicz, polski seryjny morderca (zm. 1957) Wanga, bułgarska parapsycholog, mistyczka, jasnowidz, zielarka (zm. 1996) 1920: Danuta Bieńkowska, polska pisarka, tłumaczka (zm. 1992) Bert Williams, angielski piłkarz (zm. 2014) 1921: John Agar, amerykański aktor (zm. 2002) Carol Channing, amerykańska aktorka Mario Lanza, amerykański śpiewak operowy ( tenor), aktor pochodzenia włoskiego (zm. 1959) 1922: Joanne Dru, amerykańska aktorka (zm. 1996) Marcel Jullian, francuski reżyser filmowy (zm. 2004) 1923: Norman Mailer, amerykański pisarz (zm. 2007) Jorge María Mejía, argentyński duchowny katolicki, wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej, kardynał Maurice Michael Otunga, kenijski duchowny katolicki, arcybiskup Nairobi, kardynał (zm. 2003) 1924: Tengiz Abuładze, gruziński reżyser filmowy (zm. 1994) Anna Maria Hinel, polska konspiratorka z czasu II wojny światowej (zm. 1943) 1926: Johannes Joachim Degenhardt, niemiecki duchowny katolicki, arcybiskup Paderborn, kardynał (zm. 2002) Maria Grodecka, polska pisarka (zm. 2005) 743 – Muhammad al-Bakir, imam szyicki (ur. 676) 1398 – Sukō, cesarz Japonii (ur. 1334) 1418 – Mircza Stary, hospodar Wołoszczyzny (ur. 1358) 1435 – Xuande, cesarz Chin (ur. 1398) 1533 – Ludwika Albertoni, włoska tercjarka franciszkańska, błogosławiona katolicka (ur. 1473) 1561 – Menno Simmons, holenderski reformator religijny (ur. 1496) 1580 – Henryk I Kardynał, król Portugalii (ur. 1512) 1606 – Guy Fawkes, angielski katolik, uczestnik spisku prochowego (ur. 1570) 1632 – Jost Bürgi, szwajcarski matematyk, zegarmistrz (ur. 1552) 1667 – Jerzy Sebastian Lubomirski, marszałek wielki koronny, hetman polny koronny (ur. 1616) 1686 – Jean de Mairet, francuski dramaturg (ur. 1604) 1729 – Jacob Roggeveen, holenderski admirał, odkrywca (ur. 1659) 1736 – Filippo Juvara, włoski architekt, rzeźbiarz (ur. 1676) 1788 – Karol Edward Stuart, jakobicki pretendent do tronu Anglii i Szkocji (ur. 1720) 1824 – Malte Ramel, szwedzki polityk (ur. 1747) 1828 – Aleksander Ipsilanti, rosyjski i grecki generał (ur. 1792) 1840: Piotr Hong Pyŏng-ju, koreański męczennik, święty katolicki (ur. 1799) Augustyn Pak Chong-wŏn, koreański męczennik, święty katolicki (ur. 1793) Agata Kwŏn Chin-i, koreańska męczennica, święta katolicka (ur. ok. 1819) Magdalena Son Sŏ-byok, koreańska męczennica, święta katolicka (ur. 1802) Agata Yi Kyŏng-i, koreańska męczennica, święta katolicka (ur. 1814) Maria Yi In-dŏk, koreańska męczennica, święta katolicka (ur. 1819) 1844 – Henri Gatien Bertrand, francuski generał (ur. 1773) 1854 – Silvio Pellico, włoski pisarz (ur. 1789) 1856 – (lub 1855) Khedrub Gjaco, XI Dalajlama (ur. 1838) 1867 – Jan Czyński, polski publicysta, radykalny demokrata (ur. 1801) 1887 – Włodzimierz Krzyżanowski, polski i amerykański generał, polityk, adimistrator Alaski (ur. 1824) 1888 – Jan Bosko, włoski duchowny katolicki, założyciel zgromadzenia salezjanów i salezjanek, patron iluzjonistów (ur. 1815) 1923 – Eligiusz Niewiadomski, polski malarz, zamachowiec (ur. 1869) 1924 – Kurt von Bardeleben, niemiecki szachista (ur. 1861) 1926 – Alojzy Talamoni, włoski duchowny katolicki, błogosławiony (ur. 1848) 1933 – John Galsworthy, brytyjski pisarz, laureat Nagrody Nobla (ur. 1867) 1938 – Jan Henryk XV Hochberg książę von Pless (ur. 1861) 1940 – Kandelaria od św. Józefa, wenezuelska zakonnica, założycielka zgromadzenia Siostrzyczek Ubogich z Altagracia de Orituco, błogosławiona (ur. 1863) 1942 – Aleksander Dębski, polski prawnik, polityk, wojewoda wołyński (ur. 1890) 1944: Jean Giraudoux, francuski pisarz (ur. 1882) Stefania Sempołowska, polska pisarka, pedagog (ur. 1869) 1945 – Eddie Slovik, amerykański żołnierz pochodzenia polskiego (ur. 1920) 1954: Edwin Howard Armstrong, amerykański inżynier, radiotechnik, konstruktor odbiorników radiowych (ur. 1890) Vivian Woodward, angielski piłkarz (ur. 1879) 1955 – John Mott, amerykański działacz YMCA, laureat Pokojowej Nagrody Nobla (ur. 1865) 1956 – A. A. Milne, brytyjski pisarz (ur. 1882) 1962 – Vlasta Burian, czeski aktor (ur. 1891) 1965 – Edward Bertold, polski prawnik, polityk (ur. 1912) 1967 – Oskar Fischinger, niemiecki reżyser filmowy (ur. 1900) 1973 – Ragnar Frisch, norweski ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii (ur. 1895) 1974 – Samuel Goldwyn, amerykański producent filmowy (ur. 1879) 1975 – Elsa Alsen, amerykańska śpiewaczka operowa (sopran) pochodzenia polskiego (ur. 1880) 1976 – Fernand Sardou, francuski aktor (ur. 1910) 1985 – Józef Mackiewicz, polski pisarz (ur. 1902) 1987: Yves Allégret, francuski reżyser filmowy (ur. 1907) Julian Antonisz, polski reżyser filmów animowanych (ur. 1941) 1988 – Al Laney, amerykański dziennikarz sportowy (ur. 1895) 1991 – Mieczysław Voit, polski aktor (ur. 1928) 1995: George Abbott, amerykański reżyser teatralny (ur. 1887) George Stibitz, amerykański matematyk, fizyk, pionier techniki komputerowej (ur. 1904) 1997 – Andrzej Szczepkowski, polski aktor (ur. 1923) 1998 – Karol Stryja, polski dyrygent, pedagog (ur. 1915) 2000 – Martin Benrath, niemiecki aktor (ur. 1926) 2001 – Gordon R. Dickson, kanadyjski pisarz fantastyki naukowej (ur. 1923) 2002 – Francis Gabreski, amerykański pilot wojskowy, as myśliwski pochodzenia polskiego (ur. 1919) 2004 – Eleanor Holm, amerykańska pływaczka (ur. 1913) 2005: Misael Escuti, chilijski piłkarz, bramkarz (ur. 1926) Krzysztof Lis, polski ekonomista (ur. 1948) Jan Mulak, polski trener lekkoatletyki, polityk, senator RP, twórca Wunderteamu (ur. 1914) 2006: Moira Shearer, szkocka aktorka, tancerka (zm. 1916) Paul Regina, amerykański aktor (ur. 1956) 2007: Kirill Babitzin, fiński piosenkarz (ur. 1950) Lee Bergere, amerykański aktor (ur. 1924) 2008: Veronika Bayer, niemiecka aktorka (ur. 1940) František Čapek, czeski kajakarz (ur. 1914) Giorgio Tadeo, włoski śpiewak operowy (bas) (ur. 1929) David Kimutai Too, kenijski polityk (ur. 1968) 2009: Piotr Suski, polski piłkarz (ur. 1942) Joanna Wiszniewicz, polska historyk (ur. 1947) 2010 – Tomás Eloy Martínez, argentyński pisarz (ur. 1934) 2011 – Eunice Sanborn, amerykańska superstulatka (ur. 1896) 2012: Anthony Bevilacqua, amerykański duchowny katolicki, kardynał, arcybiskup Filadelfii (ur. 1923) Leslie Carter, amerykańska piosenkarka (ur. 1986) 2013: Joseph Cassidy, irlandzki duchowny katolicki, arcybiskup Tuam (ur. 1933) Jacques Nguyễn Văn Mầu, wietnamski duchowny katolicki, biskup (ur. 1914) Janusz Paradowski, polski kolarz szosowy (ur. 1930) Timir Piniegin, rosyjski żeglarz sportowy (ur. 1927) Elżbieta Szczygieł, polska koszykarka (ur. 1950) Janusz Wichowski, polski koszykarz (ur. 1935) 2014: Nina Andrycz, polska aktorka (ur. 1912) Gundi Busch, niemiecka łyżwiarka figurowa (ur. 1935) Abdirizak Haji Hussein, somalijski polityk, premier Somalii (ur. 1924) Miklós Jancsó, węgierski reżyser filmowy (ur. 1921)O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ • 2014-06-02 21:34:32 W INTENCJI ZA DUSZE ŚWIĘTEJ PAMIĘCI 680 – Mu’awija I, kalif (ur. 602) 1052 – Bonifacy III z Toskanii, książę Spoleto (ur. 985) 1190 – Friedrich von Hausen, niemiecki poeta (ur. ?) 1218 – Teresa, księżniczka portugalska, hrabina flandryjska (ur. 1157) 1263 – Roger z Wendover, angielski benedyktyn, kronikarz (ur. ?) 1326 – Bernard, książę jaworski, świdnicki i ziębicki (ur. ok. 1288) 1431 – Bolesław I, książę bytomski, cieszyński, siewierski i głogowski (ur. po 1363) 1471 – Edmund Beaufort, angielski możnowładca (ur. ok. 1439) 1475 – Dirk Bouts, holenderski malarz (ur. 1415) 1502 – James Tyrrell, angielski rycerz (ur. ?) 1527 – Karol III de Burbon-Montpensier, hrabia Montpensier, delfin Owernii (ur. 1490) 1540 – Juan Luis Vives, hiszpański humanista, pedagog (ur. 1492) 1568 – Bernardo Salviati, włoski kardynał (ur. 1508) 1579 – François de Montmorency, francuski arystokrata, wojskowy, marszałek Francji (ur. 1530) 1596 – Giaches de Wert, holenderski kompozytor (ur. ok. 1535) 1638: Cornelius Jansen, holenderski duchowny katolicki, teolog (ur. 1585) Vincenzo Ugolini, włoski kompozytor (ur. ok. 1580) 1642 – Frans Francken Młodszy, holenderski malarz (ur. 1581) 1708 – Franciszek de Montmorency Laval, francuski duchowny katolicki, błogosławiony (ur. 1623) 1709 – Alvise Mocenigo, doża Wenecji (ur. 1628) 1766 – Johann Michael Fischer, niemiecki architekt (ur. 1692) 1817 – Michael Franz Anton von Althann, austriacki arystokrata (ur. 1760) 1840 – Demetrius Augustine Gallitzin, rosyjski arystokrata, emigrant, Sługa Boży (ur. 1770) 1847: Kajetan Garbiński, polski matematyk (ur. 1796) Józef Emanuel Jankowski, polski adwokat, filozof (ur. 1781) 1851 – Adam Mierosławski, polski inżynier, marynarz (ur. 1815) 1859 – Alexander von Humboldt, niemiecki przyrodnik, podróżnik (ur. 1769) 1862 – Henry David Thoreau, amerykański pisarz, poeta, filozof (ur. 1817) 1873 – José Antonio Páez, wenezuelski generał, polityk, prezydent Wenezueli (ur. 1790) 1877 – Johan Runeberg, fiński poeta tworzący w języku szwedzkim (ur. 1804) 1887 – Maria Caterina Troiani, włoska zakonnica, błogosławiona (ur. 1813) 1899 – Henri Coudreau, francuski geograf, podróżnik (ur. 1859) 1900 – Anna Róża Gattorno, włoska zakonnica, błogosławiona (ur. 1831) 1910 – Edward VII, król Wielkiej Brytanii (ur. 1841) 1919 – L. Frank Baum, amerykański pisarz (ur. 1856) 1942: Kazimierz Gostyński, polski duchowny katolicki, pedagog, opiekun harcerstwa, błogosławiony (ur. 1884) Euzebiusz Huchracki, polski franciszkanin (ur. 1885) 1949: Stanisław Grabski, polski ekonomista, polityk, minister (ur. 1871) Maurice Maeterlinck, belgijski pisarz, laureat Nagrody Nobla (ur. 1862) 1950: Lancelot De Mole, australijski inżynier, wynalazca (ur. 1880) Víctor Manuel Román y Reyes, nikaraguański polityk, prezydent Nikaragui (ur. 1872) 1951: Élie Cartan, francuski matematyk (ur. 1869) Adolf Palowicz, polski działacz związkowy i spółdzielczy (ur. 1883) 1952 – Maria Montessori, włoska lekarka, twórczyni systemu wychowania dzieci (ur. 1870) 1954: Bertie Forbes, amerykański dziennikarz (ur. 1880) Cecylia Mecklenburg-Schwerin, niemiecka arystokratka (ur. 1886) 1955: William Isaacs, brytyjski kolarz torowy (ur. 1884) Nick Winter, australijski lekkoatleta, trójskoczek (ur. 1894) 1956: Carl Brockelmann, niemiecki orientalista (ur. 1868) Arthur Vanderstuyft, belgijski kolarz torowy i szosowy (ur. 1883) 1957 – Ebbe Kornerup, duński malarz, podróżnik, pisarz (ur. 1874) 1959: Maria Dulęba, polska aktorka (ur. 1881) Ragnar Nurkse, estoński ekonomista (ur. 1907) 1960 – Pál Ábrahám, węgierski kompozytor (ur. 1892) 1961 – Lucian Blaga, rumuński poeta, dramaturg, filozof (ur. 1895) 1963 – Theodore von Kármán, węgierski inżynier, pionier współczesnej aerodynamiki (ur. 1881) 1964 – Sato Haruo, japoński poeta (ur. 1892) 1965 – Henryk Strąkowski, polski duchowny katolicki, biskup lubelski (ur. 1910) 1968 – Toivo Mikael Kivimäki, fiński dyplomata, polityk, premier Fimlandii (ur. 1886) 1969 – Don Drummond, jamajski puzonista, kompozytor (ur. 1932) 1971 – Helene Weigel, austriacka aktorka (ur. 1900) 1972 – Kazimierz Talarczyk, polski aktor (ur. 1920) 1975 – József Mindszenty, węgierski duchowny katolicki, arcybiskup Ostrzyhomia, prymas Węgier (ur. 1892) 1978: Ethelda Bleibtrey, amerykańska pływaczka (ur. 1902) Leon Bukojemski, polski generał (ur. 1895) Józef Koczwara, polski pułkownik (ur. 1889) 1979: Karl Wilhelm Reinmuth, niemiecki astronom (ur. 1892) Władysław Szczepaniak, polski piłkarz (ur. 1910) 1983 – Ludwika Woźnicka, polska pisarka, tłumaczka (ur. 1924) 1987: William Casey, amerykański prawnik, dyrektor CIA (ur. 1913) Karol Plicka, czesko-słowacki folklorysta, fotograf, filmowiec (ur. 1894) 1989 – Antoni Kiliński, polski cybernetyk (ur. 1909) 1990: Charles Farrell, amerykański aktor (ur. 1901) Lotte Jacobi, niemiecka fotografka (ur. 1896) Irmtraud Morgner, niemiecka pisarka (ur. 1933) 1992: Marlene Dietrich, niemiecka aktorka, piosenkarka (ur. 1901) Gaston Reiff, belgijski lekkoatleta, długodystansowiec (ur. 1921) 1993 – Ann Todd, brytyjska aktorka (ur. 1909) 1994 – Ryszard Zieliński, polski pisarz, dziennikarz, polityk (ur. 1926) 1995: Noel Brotherston, północnoirlandzki piłkarz (ur. 1956) Maria Pia de Saxe-Coburgo e Bragança, infantka portugalska, księżniczka Bragança (ur. 1907) 1996 – Léon-Joseph Suenens, belgijski duchowny katolicki, arcybiskup Mechelen-Brukseli, kardynał (ur. 1904) 2000 – Jerzy Aleksander Braszka, polski aktor (ur. 1932) 2002: Kazimierz Albin Dobrowolski, polski biolog (ur. 1931) Pim Fortuyn, holenderski polityk (ur. 1948) Bronisław Pawlik, polski aktor (ur. 1926) 2004 – Barney Kessel, amerykański gitarzysta jazzowy (ur. 1923) 2006: Lillian Asplund, Amerykanka, ostatnia żyjąca ocalona pasażerka Titanica (ur. 1906) Konstantin Bieskow, rosyjski piłkarz, trener piłkarski (ur. 1920) 2008: Jan Holender, polski lekkoatleta, chodziarz (ur. 1964) Andrzej Matuszewski, polski artysta, malarz, happener, animator i teoretyk sztuki (ur. 1924) 2009: Ean Evans, amerykański basista, członek zespołu Lynyrd Skynyrd (ur. 1960) Walentin Warennikow, rosyjski generał, polityk (ur. 1923) 2010 – Zdzisław Stencel, polski inżynier, polityk, wiceminister rolnictwa (ur. 1936) 2011 – Lucjan Broniewicz, polski historyk (ur. 1961) 2012: Przemysław Cieślak, polski dziennikarz, wydawca, działacz opozycji antykomunistycznej (ur. 1955) Jean Laplanche, francuski teoretyk psychoanalizy, pisarz (ur. 1924) Tomasz Turczynowicz, polski architekt, artysta plastyk (ur. 1942) 2013: Giulio Andreotti, włoski polityk, premier Włoch (ur. 1919) Maria Okońska, polska polonistka, psycholog, uczestniczka powstania warszawskiego (ur. 1920) Waldemar Szysz, polski malarz (ur. 1958) 2014: Wil Albeda, holenderski ekonomista, polityk (ur. 1925) Jimmy Ellis, amerykański bokser (ur. 1940) Farley Mowat, kanadyjski pisarz (ur. 1921) rodzili się[edytuj | edytuj kod] 973 (lub 978) – Henryk II Święty, cesarz rzymsko-niemiecki (zm. 1024) 1405 – Skanderbeg, albański przywódca, powstaniec, bohater narodowy (zm. 1468) 1464 – Zofia Jagiellonka, królewna polska, księżniczka litewska, margrabina brandenburska na Ansbach i Bayreuth (zm. 1512) 1501 – Marcelin II, papież (zm. 1555) 1562 – Pietro Bernini, włoski rzeźbiarz (zm. 1629) 1635 – Johann Joachim Becher, niemiecki chemik, fizyk (zm. 1682) 1680 – Jean-Baptiste Stuck, włosko-francuski kompozytor, wiolonczelista (zm. 1755) 1713 – Charles Batteux, francuski filozof (zm. 1780) 1742 – Jean Senebier, szwajcarski fizjolog roślin (zm. 1809) 1759 – François Andrieux, francuski dramaturg (zm. 1833) 1760 – Robert Hobart, brytyjski arystokrata, polityk (zm. 1816) 1758: Maximilien de Robespierre, francuski adwokat, jeden z przywódców rewolucji francuskiej (zm. 1794) André Masséna, francuski książę, wojskowy, marszałek Francji (zm. 1817) 1769 – Ferdynand III, wielki książę Toskanii (zm. 1824) 1776 – Piotr Wołkoński, rosyjski generał-feldmarszałek (zm. 1852) 1781 – Karl Christian Friedrich Krause, niemiecki filozof (zm. 1832) 1786 – Ludwig Börne, niemiecki dziennikarz, pisarz (zm. 1837) 1801: Philippe Grass, francuski rzeźbiarz (zm. 1876) José Joaquín Pérez, chilijski polityk, prezydent Chile (zm. 1889) 1802 – Stanisław Batys Gorski, polski biolog, botanik, entomolog, farmaceuta (zm. 1864) 1809 – Juan Donoso Cortés, hiszpański pisarz, dyplomata (zm. 1853) 1813 – Bernhard Afinger, niemiecki rzeźbiarz (zm. 1882) 1815 – Eugène Labiche, francuski komediopisarz (zm. 1888) 1817 – Victor von Gegerfelt, szwedzki architekt (zm. 1915) 1824 – Iesada Tokugawa, japoński siogun (zm. 1858) 1825 – Charlotte de Rothschild, francuska malarka, mecenas sztuki, działaczka społeczna (zm. 1899) 1830 – Abraham Jacobi, amerykański lekarz pochodzenia żydowskiego, pionier pediatrii (zm. 1919) 1831 – Otto Goldfuss, niemiecki zoolog (zm. 1905) 1848 – Stanisław Łąpiński, polski dziennikarz, literat, krytyk teatralny (zm. 1921) 1853 – Philander C. Knox, amerykański adwokat, polityk (zm. 1921) 1856: Sigmund Freud, austriacki neurolog, psychiatra (zm. 1939) Robert Edwin Peary, amerykański badacz polarny (zm. 1920) 1859 – Juan Antonio Escurra, paragwajski wojskowy, polityk, prezydent Paragwaju (zm. 1929) 1861 – Motilal Nehru, indyjski prawnik, polityk, działacz niepodległościowy (zm. 1931) 1862 – Feliks Stanisław Jasiński, polski malarz, grafik (zm. 1901) 1865 – Walter Christie, amerykański inżynier, wynalazca (zm. 1944) 1867 – Bolesław Jędrzejowski, polski publicysta, działacz socjalistyczny (zm. 1914) 1868 – Gaston Leroux, francuski pisarz, dziennikarz (zm. 1927) 1871: Victor Grignard, francuski chemik, laureat Nagrody Nobla (zm. 1935) Christian Morgenstern, niemiecki pisarz, poeta (zm. 1914) 1872: Willem de Sitter, holenderski matematyk, fizyk, astronom (zm. 1934) Ahmed Dżemal, turecki wojskowy, polityk (zm. 1922) 1876 – Jan Talaga, polski malarz (zm. 1955) 1879 – Bedřich Hrozný, czeski orientalista, lingwista, ojciec hetytologii (zm. 1952) 1880: Edmund Ironside, brytyjski marszałek polny (zm. 1959) Ernst Ludwig Kirchner, niemiecki malarz (zm. 1938) 1882 – Jan Stanisław Jankowski, polski polityk, minister (zm. 1953) 1895 – Rudolf Valentino, włoski aktor (zm. 1926) 1896: Zygmunt Menkes, polski malarz, rzeźbiarz pochodzenia żydowskiego (zm. 1986) Rolf Maximilian Sievert, szwedzki fizyk (zm. 1966) 1898 – Konrad Henlein, niemiecki działacz nazistowski w Czechosłowacji (zm. 1945) 1902 – Max Ophüls, francusko-niemiecki reżyser filmowy (zm. 1957) 1904 – Harry Martinson, szwedzki pisarz (zm. 1978) 1906: Stanisław Motyka, polski narciarz, taternik (zm. 1941) André Weil, francuski matematyk (zm. 1998) 1908 – Jan Kreczmar, polski aktor, pedagog, prezes ZASP (zm. 1972) 1910: August Andrzej, hiszpański lasalianin, męczennik, święty (zm. 1934) Juan Valdivieso, peruwiański piłkarz (zm. 2007) 1913 – Stewart Granger, brytyjski aktor (zm. 1993) 1914 – Randall Jarrell, amerykański poeta (zm. 1965) 1915 – Orson Welles, amerykański aktor, reżyser, producent i scenarzysta filmowy (zm. 1985) 1918 – Stanisław Grzesiuk, polski pisarz, pamiętnikarz, piosenkarz (zm. 1963) 1920: Kamisese Mara, fidżyjski polityk, premier i prezydent Fidżi (zm. 2004)O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOŻYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ • 2014-06-02 19:54:44 Jezu Pięciorański okaż swe Miłosierdzie i uwolnij mojego syna z grzechu i pokus szatańskich. Jezu przywiedź to dziecko na ścieżkę życia bożego. • 2014-06-02 18:30:53 W INTENCJI ZA DUSZE ŚWIĘTEJ PAMIĘCI 1481 – Baldassare Peruzzi, włoski architekt, malarz (zm. 1537) 1663 – Tomaso Antonio Vitali, włoski kompozytor, skrzypek (zm. 1745) 1671 – Robert Roy Macgregor, szkocki zbójnik, banita, bohater narodowy (zm. 1734) 1693 – Klemens XIII, papież (zm. 1769) 1715 – Ewald Christian von Kleist, niemiecki poeta (zm. 1759) 1747 – William Coxe, brytyjski historyk (zm. 1828) 1759 – Tomasz Wawrzecki, polski generał, polityk (zm. 1816) 1765: Wojciech Kak, polski major (zm. 1835) Joseph Nicéphore Niépce, francuski fizyk, wynalazca (zm. 1833) 1785 – Alessandro Manzoni, włoski pisarz (zm. 1873) 1788 – Antoni Cezar Becquerel, francuski fizyk, fizykochemik (zm. 1878) 1789 – Michel Martin Drolling, francuski malarz (zm. 1851) 1792 – John Herschel, brytyjski astronom, fizyk (zm. 1871) 1799 – František Ladislav Čelakovský, czeski pisarz, poeta, krytyk, tłumacz (zm. 1852) 1802 – Edwin Landseer, brytyjski malarz rzeźbiarz (zm. 1873) 1803 – Wasilij Dołgoruki, rosyjski książę, generał (zm. 1868) 1808 – Johann Caspar Bluntschli, szwajcarski prawnik (zm. 1881) 1809 – Malbim, rabin, konserwatywny działacz religijny, komentator Biblii (zm. 1879) 1820 – Gustav Graben-Hoffmann, niemiecki kompozytor, śpiewak, pedagog muzyczny (zm. 1900) 1822 – Victor Massé, francuski kompozytor (zm. 1884) 1831 – Henry Moore, brytyjski malarz pejzażysta (zm. 1895) 1837 – Henry Draper, amerykański lekarz, astronom (zm. 1882) 1839: Adolf Dygasiński, polski pisarz, publicysta (zm. 1902) Ludwig Mond, brytyjski przemysłowiec, chemik pochodzenia niemieckiego (zm. 1909) 1849 – Luther Burbank, amerykański przyrodnik, hodowca roślin (zm. 1926) 1850 – Tomáš Masaryk, czechosłowacki polityk, filozof, prezydent Czechosłowacji (zm. 1937) 1857 – Julius Wagner-Jauregg, austriacki lekarz, psychiatra, laureat Nagrody Nobla (zm. 1940) 1870 – Ernst Leonard Lindelöf, fiński matematyk (zm. 1946) 1872 – Piet Mondrian, holenderski malarz (zm. 1944) 1875 – Maurice Ravel, francuski kompozytor (zm. 1937) 1877 – Thorvald Ellegaard, duński kolarz torowy (zm. 1954) 1878 – Boris Kustodijew, rosyjski malarz, grafik (zm. 1927) 1880 – Jan Hamerski, polski duchowny katolicki, działacz narodowy, męczennik, Sługa Boży (zm. 1939) 1887 – Heino Eller, estoński kompozytor (zm. 1970) 1891 – Adam Mohuczy, polski kontradmirał (zm. 1953) 1892 – Maria Niklewiczowa, polska pisarka, autorka podręczników (zm. 1985) 1894 – Siergiej Łazo, rosyjski działacz komunistyczny, dowódca wojskowy (zm. 1920) 1897 – Cornelius Righter, amerykański sportowiec, trener (zm. 1985) 1899 – Werner Hochbaum, niemiecki reżyser filmowy (zm. 1946) 1900 – Fritz London, niemiecki fizyk (zm. 1954) 1901 – Rita Gorgonowa, chorwacka guwernantka, zabójczyni (zm. ?) 1902 – Heinz Rühmann, niemiecki aktor (zm. 1994) 1904: Ivar Ballangrud, norweski łyżwiarz szybki (zm. 1969) Reinhard Heydrich, niemiecki funkcjonariusz nazistowski (zm. 1942) 1907 – Placido Cortese, włoski franciszkanin, męczennik (zm. 1944) 1908 – Anna Magnani, włoska aktorka (zm. 1973) 1909 – Ryszard Siwiec, polski żołnierz AK, filozof, księgowy (zm. 1968) 1911 – Stefan Kisielewski, polski pisarz, publicysta, krytyk muzyczny, kompozytor (zm. 1991) 1915 – Jacques Chaban-Delmas, francuski polityk, premier (zm. 2000) 1916: Zygmunt Kujawski, polski kapitan, lekarz wojskowy, chirurg (zm. 1996) Cezary Nowodworski, polski kapitan, cichociemny (zm. 1944) 1918 – Rolf Thiele, austriacki reżyser filmowy (zm. 1994) 1921 – Józefina Pellegrini, polska aktorka, piosenkarka (zm. 2001) 1922 – Umberto Betti, włoski kardynał (zm. 2009) 1923: Mahlon Clark, amerykański klarnecista (zm. 2007) Milo Dor, austriacki pisarz (zm. 2005) Jan Rodowicz, polski harcerz, żołnierz Szarych Szeregów i AK oraz Delegatury Sił Zbrojnych, porucznik (zm. 1949) 1924: Kōbō Abe, japoński pisarz (zm. 1993) Eduardo Paolozzi, szkocki rzeźbiarz (zm. 2005) 1926 – Luciano Vincenzoni, włoski scenarzysta filmowy (zm. 2013) 1927 – Jerzy Hrybacz, polski ekonomista, działacz opozycji antykomunistycznej (zm. 2013) 1928 – Arthur Dion Hanna, bahamski polityk, gubernator generalny 1930: Stanley Miller, amerykański chemik Jerzy Wyrozumski, polski historyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego 1932 – Wołodymyr Dachno, ukraiński scenarzysta, animator i reżyser filmów animowanych (zm. 2006) 1936: Georges Perec, francuski pisarz (zm. 1982) Julio Terrazas Sandoval, boliwijski duchowny katolicki, arcybiskup Santa Cruz de la Sierra, kardynał 1938: David Baltimore, amerykański biolog, laureat Nagrody Nobla Tomasz Burek, polski krytyk literacki, historyk literatury Albert Fert, francuski fizyk, laureat Nagrody Nobla 1939 – Panajot Pano, albański piłkarz (zm. 2010) 1940: Ryszard Nawrocki, polski aktor (zm. 2011) Wiktor Sawinych, radziecki kosmonauta Miloslav Šimek, czeski aktor (zm. 2004) 1944: Ewa Milde-Prus, polska aktorka Townes Van Zandt, amerykański wokalista (zm. 1997) 1945: John Heard, amerykański aktor Arthur Lee, amerykański muzyk, członek zespołu Love Tomasz Lengren, polski reżyser filmowy, aktor (zm. 2008) 1946: Wera Dejanowa, bułgarska literatka, tłumaczka literatury polskiej Matthew Fisher, brytyjski muzyk, członek zespołu Procol Harum Daniel Goleman, amerykański psycholog, pisarz, dziennikarz Zsuzsa Koncz, węgierska piosenkarka 1949 – Leopoldo José Brenes Solórzano, nikaraguański kardynał 1950 – Ludwik Lech Jaksztas, polski malarz, grafik (zm. 2013) 1951 – Andrzej Beja-Zaborski, polski aktor 1952: Ernie Isley, amerykański muzyk zespołu The Isley Brothers Edward Klejndinst, polski trener piłkarski 1954: Janusz Dobrosz, polski polityk Krystyna Wiśniewska, polska aktorka 1955 – Jolanta Żółkowska, polska aktorka 1957 – Robert Harris, brytyjski pisarz 1959 – Katarzyna Dowbor, polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna 1960: Jozef Chovanec, słowacki piłkarz, trener piłkarski Maria Kornek-Żabińska, polska hokeistka na trawie Ivan Lendl, czeski tenisista Doogie White, szkocki muzyk 1961: Luis Doreste Blanco, hiszpański żeglarz sportowy Warrel Dane, amerykański wokalista, muzyk Bice Vanzetta, włoska biegaczka narciarska 1962: Améleté Abalo, togijski trener piłkarski (zm. 2010) Taylor Dayne, amerykańska piosenkarka Piero Liatti, włoski kierowca rajdowy 1963 – Jonas Nilsson, szwedzki narciarz alpejski 1964: Bret Easton Ellis, amerykański pisarz Władimir Smirnow, kazachski biegacz narciarski 1966 – Władimir Draczow, rosyjski biathlonista 1968 – Przemysław Saleta, polski bokser, kick-bokser 1969 – Takanori Kōno, japoński narciarz, specjalista kombinacji norweskiej 1970 – Alex O'Brien, amerykański tenisista 1971 – Aleksja González-Barros y González, hiszpańska kandydatka na ołtarze (zm. 1985) 1972 – Renata Gabryjelska, polska modelka, aktorka, wicemiss Polonia 1973: Laurent Gané, francuski kolarz szosowy Steffi Kindt, niemiecka biathlonistka Tomasz Kłos, polski piłkarz Bartłomiej Świderski, polski aktor, wokalista zespołu Grejfrut 1974: Daniel Herberg, niemiecki curler Facundo Sava, argentyński piłkarz 1975 – Ljubomira Baczewa, bułgarska tenisistka 1976 – Marcello d'Orey, portugalski rugbysta 1977: Dante Boninfante, włoski siatkarz Katarzyna Raduszyńska, polska reżyser teatralna Mark Taylor, kanadyjski aktor 1979 – Albert Sosnowski, polski bokser 1980: Olli-Pekka Karjalainen, fiński lekkoatleta, młociarz Fabiana Oliveira, brazylijska siatkarka 1981 – Igor Jemielejew, rosyjski hokeista 1982 – Aarón Díaz, meksykański aktor, piosenkarz, model 1983 – Maximiliano Richeze, argentyński kolarz szosowy i torowy 1984: Mathieu Flamini, francuski piłkarz Morena, maltańska piosenkarka Lei Sheng, chiński florecista 1985: Maciej Bodnar, polski kolarz szosowy Lee Sung-jin, południowokoreańska łuczniczka sportowa 1986 – Elshod Rasulov, uzbecki bokser 1987 – Niclas Bergfors, szwedzki hokeista 1988: Sebastian Faißt, niemiecki piłkarz ręczny (zm. 2009) Sonja Newcombe, amerykańska siatkarka 1989 – Natalja Dianska, rosyjska siatkarka 1990: Abigail i Brittany Hensel, amerykańskie siostry syjamskie Jiao Liuyang, chińska pływaczka Daniel Samonas, amerykańsko-kanadyjski aktor 1994 – An-Sophie Mestach, belgijska tenisistka 322 p.n.e. – Arystoteles, grecki filozof (ur. 384 p.n.e.) 161 – Antoninus Pius, cesarz rzymski (ur. 86) 1111 – Boemund I, normański krzyżowiec, książę Antiochii (ur. 1058) 1274 – Tomasz z Akwinu, włoski filozof, przyrodnik, święty (ur. ok. 1225) 1304 – Gwidon de Dampierre, hrabia Flandrii, margrabia Namur (ur. ok. 1226) 1407 – Franciszek I Gonzaga, władca Mantui (ur. 1366) 1517 – Maria Aragońska, królowa Portugalii (ur. 1482) 1521 – Benedetto Buglioni, włoski rzeźbiarz, ceramista (ur. 1459/60) 1550 – Wilhelm IV, książę Bawarii (ur. 1493) 1606 – Bogusław XIII, książę wołogoski i szczeciński (ur. 1544) 1625 – Johann Bayer, niemiecki astronom (ur. 1572) 1657 – Razan Hayashi, japoński filozof (ur. 1583) 1674 – Charles Sorel, francuski pisarz (ur. ok. 1600) 1724 – Innocenty XIII, papież (ur. 1655) 1737: Francesco Antonio Tullio, włoski poeta, librecista (ur. 1660) Guido von Starhemberg, austriacki feldmarszałek (ur. 1657) 1751 – Leon Michał Radziwiłł, polski ziemianin, polityk (ur. 1722) 1752 – Pietro Grimani, doża Wenecji (ur. 1677) 1767 – Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville, francuski kolonizator, odkrywca (ur. 1680) 1770 – Teresa Małgorzata od Serca Jezusowego Redi, włoska karmelitanka, święta (ur. 1747) 1774 – Carlo Alberto Guidoboni Cavalchini, włoski kardynał (ur. 1683) 1778 – Charles De Geer, szwedzki entomolog (ur. 1720) 1786 – František Benda, czeski kompozytor, skrzypek (ur. 1709) 1809: Johann Georg Albrechtsberger, austriacki kompozytor (ur. 1736) Jean-Pierre Blanchard, francuski wynalazca, pionier baloniarstwa (ur. 1753) 1835 – Wojciech Kak, polski major (ur. 1765) 1856 – Kajetan Koźmian, polski pisarz, tłumacz (ur. 1771) 1866: Bernard Ludwik Beaulieu, francuski misjonarz, męczennik, święty (ur. 1840) Szymon Berneux, francuski misjonarz, biskup, męczennik, święty (ur. 1814) Justyn Ranfer de Bretenieres, francuski misjonarz, męczennik, święty (ur. 1838) Henryk Dorie, francuski misjonarz, męczennik, święty (ur. 1839) Jan Chrzciciel Nam Chong-sam, koreański męczennik, święty (ur. 1812) 1887 – Paul Féval (ojciec), francuski pisarz (ur. 1817) 1889 – Józef Eulalio Valdés, kubański bonifrater, błogosławiony (ur. 1820) 1891 – Franc Miklošič, słoweński językoznawca (ur. 1813) 1895 – Andrzej Pruszyński, polski rzeźbiarz (ur. 1836) 1911 – Antonio Fogazzaro, włoski pisarz (ur. 1842) 1913 – Pauline Johnson, kanadyjska poetka (ur. 1861) 1914 – Henryk Dobrzycki, polski lekarz internista (ur. 1841) 1919 – Maria Dulębianka, polska malarka, publicystka (ur. 1861) 1925 – Gieorgij Lwow, rosyjski polityk, premier Rosji (ur. 1861) 1931 – Lupu Pick, niemiecki reżyser filmowy, aktor (ur. 1886) 1932 – Aristide Briand, francuski polityk, premier Francji, laureat Pokojowej Nagrody Nobla (ur. 1862) 1935 – Leonid Fiodorow, rosyjski duchowny, pierwszy egzarcha Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-rosyjskiego, błogosławiony (ur. 1879) 1941: Igo Sym, polski aktor (ur. 1896) Teodor Wykrętowicz, powstaniec styczniowy (ur. 1845) 1944 – Emanuel Ringelblum, polski historyk, polityk (ur. 1900) 1948 – Marian Malinowski, polski polityk (ur. 1876) 1949 – Hieronim Dekutowski, polski oficer, cichociemny, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, dowódca oddziałów partyzanckich AK, DSZ i Zrzeszenia WiN (ur. 1918) 1952 – Paramahansa Jogananda, indyjski jogin i guru (ur. 1893) 1954: Otto Diels, niemiecki chemik (ur. 1876) Ludwik Hirszfeld, polski lekarz, mikrobiolog (ur. 1884) 1957 – Maksymilian Jasionowski, polski pisarz, działacz społeczny (ur. 1867) 1959: Ichirō Hatoyama, japoński polityk, premier Japonii (ur. 1883) Arthur Pigou, brytyjski ekonomista (ur. 1877) 1967 – Alice B. Toklas, amerykańska kochanka pisarki Gertrude Stein (ur. 1877) 1969 – Anna Kowalska, polska pisarka (ur. 1903) 1975: Michaił Bachtin, rosyjski filozof, literaturoznawca, językoznawca (ur. 1895) Åke Bergqvist, szwedzki żeglarz sportowy (ur. 1900) 1976 – Zdzisław Studziński, polski wiceadmirał (ur. 1922) 1981 – Hilde Krahwinkel Sperling, niemiecka tenisistka (ur. 1908) 1982 – Konrad Wolf, niemiecki reżyser filmowy (ur. 1925) 1984 – Michał Scipio del Campo, polski lotnik, inżynier, metalurg, termodynamik (ur. 1887) 1985 – Arkady Fiedler, polski pisarz, podróżnik (ur. 1894) 1987 – Eugeniusz Eibisch, polski malarz, pedagog (ur. 1896) 1988 – Divine, amerykański aktor (ur. 1945) 1990: Kazimierz Błahij, polski dziennikarz, pisarz (ur. 1924) Alicja Migulanka, polska aktorka (ur. 1932) 1995: Paul-Émile Victor, francuski etnolog, badacz polarny, podróżnik, pisarz (ur. 1907) Kazimierz Wiłkomirski, polski wiolonczelista, dyrygent, kompozytor, pedagog (ur. 1900) 1997: Edward Mills Purcell, amerykański fizyk (ur. 1912) Agnieszka Osiecka, polska poetka, pisarka, autorka tekstów piosenek (ur. 1936) 1999: Stanley Kubrick, amerykański reżyser filmowy (ur. 1928) Stanisław Tworkowski, polski duchowny katolicki, pisarz (ur. 1901) 2001: Mieczysław Dębicki, polski generał, polityk (ur. 1926) Marian Norkowski, polski piłkarz (ur. 1935) 2002 – Stanisław Siedlecki, polski geolog, taternik, polarnik (ur. 1912) 2003 – Manfred Durniok, niemiecki reżyser filmowy (ur. 1934) 2004 – Paul Winfield, amerykański aktor (ur. 1939) 2006: John Joseph McFall, amerykański polityk (ur. 1918) Ali Farka Touré, malijski pieśniarz, gitarzysta (ur. 1939) 2007 – Tadeusz Kwiatkowski, polski pisarz (ur. 1920) 2008: Andrzej Butkiewicz, polski działacz opozycji antykomunistycznej (ur. 1955) Leon Greenman, brytyjski publicysta (ur. 1910) Francis Pym, brytyjski polityk (ur. 1922) 2009: Václav Bedřich, czeski reżyser filmów animowanych (ur. 1918) Jarosław Czarnobaj, polski dziennikarz radiowy (ur. 1933) Tullio Pinelli, włoski scenarzysta filmowy (ur. 1908) Anton Schoch, kazachski piłkarz, trener piłkarski (ur. 1960) Sławomir Szatkowski, polski polityk (ur. 1944) 2010 – Marcin Wnuk, polski polityk, poseł na Sejm RP (ur. 1949) 2011 – Lech Jacuński, polski biolog, zoolog (ur. 1940) 2012: Ryszard Drozd, polski szachista (ur. 1934) Félicien Marceau, francuski pisarz (ur. 1913) Włodzimierz Smolarek, polski piłkarz (ur. 1957) 2013: Kenny Ball, brytyjski trębacz jazzowy (ur. 1930) Peter Banks, brytyjski gitarzysta, członek zespołu Yes (ur. 1947) Damiano Damiani, włoski reżyser filmowy (ur. 1922) Wojciech Witkowski, polski poeta (ur. 1939) Jan Zwartkruis, holenderski trener piłkarski (ur. 1926) 2014 – Adilia Castillo, wenezuelska aktorka, piosenkarka (ur. 1933)O ŁASKĘ ZBAWIENIA WIECZNEGO I OGLĄDANIE PANA BOGA TWARZĄ W TWARZ W KRÓLESTWIE BOZYM. AMEN BÓG ZAPŁAĆ
 • 2015-01-08 19:49:17
  proszę o modlitwę w intencji córki
 • 2015-01-08 18:53:45
  Jezu Miłosierny błagam Cię za moją przyszłość, o spotkanie na mojej drodze życia osoby odpowiedniej na męża byśmy mogli stworzyć rodzinę Bogiem silną.Błagam o szansę na stworzenie związku, a w przyszłości rodziny, o dar prawdziwej miłości proszę. Jeśli taka wola Pana to błagam, by wróciła do mnie pewna osoba, o światło Ducha Świętego dla niej, oddalenie od niej pożądliwości ciała, szczęście dla niej. Proszę o dobre, Boże rozwiązanie sprawy z związanej z tą osobą. Błagam o siłę i spokój dla mojej rodziny zwłaszcza dla mamy. O odwagę podjęcia pracy i otwarcie się na ludzi....
 • 2015-01-08 18:17:35
  Szczesc Boze, Bardzo prosze o modlitwe o łaske uzdrowienia kregoslupa, klaustrofobii i zranien wewnetrznych. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem. Wojciech
 • 2015-01-08 16:15:52
  Jezu... Dziękuję za wszelkie Dobro jakie otrzymuję od Ciebie i Twojej Mateczki. Proszę o Łaskę Zdrowia dla Uleńki i dla mnie. Proszę również o pomoc w rozwiązaniu problemów finansowych, które utrudniają realizację rozpoczętej inwestycji. Chroń mnie od złego.. Iza.
 • 2015-01-08 13:50:08
  Proszę o modlitwę w intencjach: - O zdrowie, siły i długie lata życia dla moich rodziców-Haliny i Stanisława oraz dla siostry Agnieszki. Proszę, aby mojej mamusi nic złego nie wyszło w badaniu kręgosłupa rezonansem magnetycznym 13 stycznia br. po południu. - O pokój w kraju i na świecie. - O bardzo dobre wyniki w nauce dla siostrzeńca Marka. Kamilla
 • 2015-01-08 12:44:16
  Jezu proszę o zdrowie dla taty,który dziś jedzie do lekarza ,oby wszystko wyszło dobrze Kasia
 • 2015-01-07 23:14:22
  Panie Jezu za pośrednictwem Maryi Królowej Różańca Świętego błagam Cię o łaskę znalezienia pracy. Proszę uwolnij mnie z niewoli bezrobocia. Lena
 • 2015-01-07 22:23:48
  Jezu Miłosierny błagam nie opuszczaj mnie i wysłuchaj moich modlitw.Proszę o powrót do zdrowia,oraz łaski,o które tak bardzo proszę.
 • 2015-01-07 22:01:32
  proszę o cud uzdrowienia dla brata z raka uwolnienie dla całej rodziny oraz potrzebne łaski
 • 2015-01-07 21:11:14
  Jezu proszę o zdrowie, siły i długie lata życia dla moich rodziców-Haliny i Stanisława oraz dla siostry Agnieszki. Proszę, aby mojej mamusi nic złego nie wyszło w badaniu kręgosłupa rezonansem magnetycznym 13 stycznia br. po południu. Kamilla
 • 2015-01-07 14:00:09
  Pokornie proszę Cię Jezu panie mój o twoje błogosławieństwo dla mojej rodziny ,ulecz Panie to wszystko co w niej szwankuje. Prowadź i ochraniaj nas .
 • 2015-01-07 00:47:05
  oszę o pomoc w nauce dla syna Daniela,dobrze zdany egzamin gimnazjalny wybór szkoły średniej ,zdrowei i Boze błogośławienstwo dla rodziny

Wyświetlane: 881 - 900 z 9675

« Poprzednia 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Następna »
Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl