Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Ambona > Ogłoszenia duszpasterskie


Niedziela Palmowa rok A2020-04-04

Ogłoszenia duszpasterskie

na Niedzielę Palmowa – 5 kwietnia 2020 r.

 

Dziś

1.     Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnice Wielkiego Tygodnia. Dziś na każdej Mszy Św. poświęcenie palm.

 

W tygodniu

2.     W tym tygodniu przeżywać będziemy Triduum Paschalne, w tym roku w skromnej formie i przy zachowaniu wszelkich ograniczeń i nakazów związanych z panującą epidemią.

3.     W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach odprawiana jest tylko jedna Msza Św., zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. W naszej parafii rozpocznie się ona o godz. 18.00. Po hymnie „Chwała na wysokości Bogu”, milkną dzwony i organy, a po Komunii Św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Ołtarza Adoracji, zwanego dawniej Ciemnicą.

4.     W Wielki Czwartek po wieczornej Liturgii rozpoczyna się czuwanie, które potrwa do godz. 21.00, a w Wielki Piątek od godz. 8.00 do 18.00.

5.     W Wielki Piątek Gorzkie Żale o godz. 17.30, a o godz. 18.00  Liturgia Męki Pańskiej. Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę Pana Jezusa, dlatego też na znak jedności z Nim zobowiązani jesteśmy do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i ścisłego postu. Ofiary zbierane podczas adoracji krzyża są przeznaczone na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Grobu Pańskiego, gdzie adoracja trwać będzie w Wielki Piątek do godz. 21.00, a w Wielką Sobotę od godz. 8.00 do godz. 21.00.  

6.     Od Wielkiego Piątku rozpoczniemy nowennę przed uroczystością odpustową ku czci Miłosierdzia Bożego i będzie ona odmawiana codziennie w połączeniu z Godziną Miłosierdzia, o godz. 15.00.

7.     Wielka Sobota jest dniem Adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa.

8.     Pokarmy na stół wielkanocny w tym roku, zaleca się, by pobłogosławił ojciec rodziny w domu przed śniadaniem wielkanocnym. (Tekst błogosławieństwa pokarmów zamieszczamy na końcu ogłoszeń).

9.     W sobotni wieczór rozpoczynamy Wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Liturgia Wigilii Paschalnej w naszym kościele rozpocznie się o godz. 21.00 i zakończy się błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu. Prosimy by na Liturgię przynieść ze sobą świece, gdyż odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne. 

10.                       W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i w Poniedziałek Wielkanocny, Msze Święte w naszym kościele, będą o  godz. 8.00, 9.30, 11.00, 14.00, 16.00 i 18.00).

 

Sprawy ogólne

11. Polecamy prasę katolicką, jest do nabycia tygodnik katolicki: „Niedziela”, dwutygodnik kaliski „Opiekun”, dla dzieci „Mały Gość Niedzielny” .

12. Wszystkim parafianom, gościom, czcicielom Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego, dziękujemy za życzliwość, modlitwy i składane ofiary.

 

 

Tekst modlitw

Błogosławieństwo Stołu przed uroczystym posiłkiem

w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

 

Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwe zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie odczytuje tekst Pisma Świętego.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

 

Po odczytaniu tekstu ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna modlitwę:

Ojcze nasz.

Zdrowaś Maryjo.

Wierzę w Boga.

 

Na zakończenie odmawia modlitwę:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierci i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

Wszyscy odpowiadają:

Amen.

 

 

  

 

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl